Colofon

 

Uitgever
Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) te Houten. De redactie is onafhankelijk en werkt op basis van een uitgaveconcept.


Redactieadres
Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek
Postbus 526
3990 GH Houten
Telefoon: 030 6346222
Fax: 030 6346211
E-mail algemeen: redactie@nvdietist.nl  
Bezoekadres: De Molen 93, Houten


Redactie

- Evelien Adriaan (hoofdredacteur)
- Wendy van Koningsbruggen (redacteur)

Redactieraad
- Kirsten Oolbekkink
- Janneke Schuppert
- Jeanne van Dommelen
- Sanne Huisman

- Ans van Stijgeren

- Nicole van Winden

Illustraties
 -  Miranda Thoonen
    
Wetenschappelijke adviesraad
 -  Dr Patricia van Assema
 -  Dr Marian van Bokhorst-de van der Schueren
-   Dr Tiny Hoekstra

 -  Dr Frank Kneepkens
-   Prof.dr Lisbeth Mathus-Vliegen
-   Dr Nel Reijven
 -  Dr Nicole de Roos
 -  Prof. dr. Lisette de Groot


Drukwerk en Vormgeving
Performis BV Next level Publishing, Den Bosch

Eindredactie
Jaap Janssen Steenberg

Marketing, Abonnementen en Advertenties

Performis BV

Postbus 2396
5202 CJ Den Bosch
073 689 58 89
www.performis.nl

Advertentie-exploitatie
Ria Bosman
073 689 58 58
ria@performis.nl