Artikelen zoeken


Zoeken in het archief van het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek

Via het linkermenu kunt u de inhoud van de verschillende jaargangen bekijken.

  • Jaargangen 1999 t/m 2002:
    Alleen de inhoudsopgaven zijn beschikbaar.
  • Van de jaargangen vanaf 2003 is van elk nummer een complete pdf beschikbaar
  • Het meest recente nummer is alleen voor NVD-leden toegankelijk. U kunt met uw NVD-gebruikersnaam en -wachtwoord inloggen.

Voor het bekijken van pdf-files kunt u hier gratis Acrobat Reader downloaden.


Zoekfunctie

Zoekt u een publicatie uit een bepaald jaar of over een specifiek onderwerp? Dan kunt gebruikmaken van de button 'zoeken', rechtsboven op deze pagina. Door eerst een jaargang te kiezen uit het linkermenu, is het mogelijk te zoeken binnen een bepaalde jaargang. Selecteert u 'alle uitgaven' dan worden alle jaartallen doorzocht. U kunt zoeken op trefwoord, auteursnaam en woord in een titel van een boek, website of artikel. Combinaties van zoektermen zijn niet mogelijk.

Zoeken van een artikel uit de Cochrane Library

Voor het raadplegen van de volledige Cochrane Library (inclusief de volledige tekst van de Cochrane-reviews) is een abonnement op de Cochrane Library noodzakelijk. U kunt de volledige Cochrane Library doorzoeken bij een aantal universiteits- en ziekenhuisbibliotheken met een abonnement op de Cochrane Library. Via internet kunt u gratis abstracts van de systematische reviews bekijken. Wie geen abonnement heeft, kan full tekst kopieën van de reviews bestellen (ongeveer € 20,- per review).  Zie: http://www.cochrane.org/ of http://www.update.com/


Zoeken van een wetenschappelijk artikel

  • Internet. Steeds meer tijdschriften stellen hun artikelen gratis full text beschikbaar op Internet, soms onmiddellijk, meestal enige tijd na publicatie. Het Internet-beleid verschilt echter per tijdschrift en verandert ook nog wel eens. Goede informatie over full text beschikbaarheid van artikelen is te vinden op www.freemedicaljournals.com.
  • De bibliotheek van de instelling waar u werkt. Informeer welke tijdschriften aanwezig zijn en wat er mee gebeurt (hoe rouleren ze, hoelang worden ze bewaard). Voor veel tijdschriften geldt dat abonnees via Internet direct gratis full text over de artikelen kunnen beschikken. Dit kan een oplossing zijn als tijdschriften rouleren en daardoor voor langere tijd moeilijk te achterhalen zijn. Het bibliotheekpersoneel kan behulpzaam zijn bij het opzoeken van deze artikelen en kan ook bij andere bibliotheken kopieën van artikelen aanvragen.
  • Openbare bibliotheek. Steeds meer openbare bibliotheken hebben een studiezaal of een kenniscentrum. Een aantal (Nederlandse) wetenschappelijke tijdschriften is daar aanwezig. Grotere bibliotheken met een wetenschappleijke steunfunctie (WSF-bibliotheken) kunnen via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) een artikel voor u bestellen bij andere bibliotheken. Informeer dus bij de bibliotheek in uw woonplaats of bezoek een WSF bibliotheek. Voor adressen:  http://sitegenerator.bibliotheek.nl/wsf/home/
  • De tijdschriften die op dit moment in de rubriek 'geselecteerd' worden gerefereerd, zijn bij alle medische universiteitsbibliotheken en bij de bibliotheek van de Landbouwuniversiteit Wageningen aanwezig. Voor adressen klik hier.  Al deze bibliotheken zijn ook toegankelijk voor personen die niet aan de universiteit verbonden zijn (soms tegen een kleine vergoeding). U kunt de collectie raadplegen en fotokopieën/prints maken van zowel papieren als elektronische tijdschriften. Lenen is niet mogelijk. Meldt u bij een eerste bezoek altijd bij de receptie/informatiebalie, soms is de aanschaf van een bezoekerspas of kopieerpas nodig.


Bron: Dommelen-van Wamelen J.A. van, Meijer F. de. Mogelijkheden van internet voor de diëtist. Deel 1. Databanken. Ned Tijdschr Diëtisten 2002; 57:214-217.