Richtlijnen voor auteurs

Ideeën voor het vaktijdschrift zijn van harte welkom. Wanneer u zelf een artikel wilt schrijven raden we u aan dit idee eerst aan de redactie voor te leggen om teleurstelling te voorkomen. U kunt hiervoor contact opnemen met de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, tel 030-6346222, redactie@nvdietist.nl.

Voor originele peer reviewed onderzoeksartikelen in het wetenschappelijk katern zijn specifieke richtlijnen opgesteld. Alleen artikelen die aan deze richtlijnen voldoen worden door de redactie in behandeling genomen. Verwoord in een begeleidend schrijven de reden(en) waarom u het artikel geschikt vindt voor het tijdschrift.
De richtlijnen voor het schrijven van een referaat heeft u nodig als u een bijdrage wilt leveren aan de rubriek Geselecteerd.

Plaatsingsbeleid
De redactie behoudt zich het recht voor om ingestuurde artikelen in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. In dergelijke gevallen wordt altijd contact opgenomen met de auteur.

Auteursrecht
Met het insturen van een artikel gaat de auteur ermee akkoord dat het recht van publicatie, in geval van acceptatie, wordt overgedragen aan de uitgever van het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Dit houdt in dat het artikel bijvoorbeeld op de website van de NVD geplaatst kan worden.