Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek
Abonnementen en losse nummers

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek maakt deel uit van het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).


Niet-leden kunnen een abonnement afsluiten.
Prijzen per jaar (incl. BTW)

- Regulier € 67,50 
- Studenten: € 47,-
- Studenten digitaal plusvariant:  € 25,-  (naast evt. kosten digitaal lidmaatschap)

 

Aanmelden, opzeggen en adreswijzingen doorgeven kan via:
Performis BV, Postbus 2396, 5202 CJ Den Bosch
073 689 58 89, ntvd@performis.nl, http://performis.nl/titel/ntvd/


Looptijd abonnementen

Abonnementen lopen automatisch door, tenzij 30 dagen vóór de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Adreswijzigingen: drie weken van tevoren schriftelijk doorgeven.


Losse nummers

Losse nummers kunnen worden aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Telefoon: 030 634 62 22