55e jaargang nummer 1 - 2, jan/febr. 2000

Uitgesproken
'Dietitan, go boldly forth'. Mw. ir. E.L. Rasmussen-Conrad

Opgemerkt

 • Kwaliteitsstempel voor stages;
 • 'Geld voor een gezond idee!';
 • Hoe verging het de overleggroepen?;
 • Geregeld stevig wandelen verkleint de kans op diabetes type 2;
 • Voedingscentrum doet onderzoek naar dieettrouw.

Artikelen
Houding, kennis en taakopvattingen van verwijzers ten aanzien van de afdeling diëtetiek in het azM. M. Lentjes, E. van den Hogen, P. van Assema, H. Schaalma, P. Geerlings;

Opinie
Omstreden publicatie van Pusztai in The Lancet. M. Admiraal

Ondervonden
Leefstijladviezen in de praktijk. G. van Lienen

Verslag
'RET, de kracht van de leden'Voedingscijfers in praktijk brengen. J. van Reeuwijk-Werkhorst

Post
Voeding van zuigelingen en peuters. Ir. J. Hammink

Ingezonden
Het NPi-documentatiecentrum ook voor diëtisten. J. van Dommelen-van Wamelen
Opleiding natuurgeneeskundige en antroposofische diëtetiek. Institutt Kraaybeekerhof

Geselecteerd

 • Communicatie met patiënten die niet kunnen lezen;
 • Voedingseductie voor mensen die slecht lezen;
 • Slechte eetlust bij terminale nierinsufficiëntie;
 • Foliumzuurinnname schatten;
 • Voedingsvezelinname en foliumzuurstatus;
 • Orlistat bij de behandeling van diabetes mellitus type 2;
 • Vitamine C bij verkoudheid; ratio of religie?;
 • Meer onverzadigd vet belangrijker dan minder verzadigd vet

Uitgelezen
Sensible Aging; Aging in balance

55e jaargang nummer 3, maart 2000

Uitgesproken
Zorgen om vocht en voeding in verpleeghuizen; M. Donker

Opgemerkt

 • Verkoudheid en microstoffen;
 • DPN vormde protocollencommissie;
 • Eettesten nog steeds verkrijgbaar bij het Voedingscentrum;
 • Project 'Diagnostisch onderzoek bij voedselovergevoeligheid door diëtisten';
 • Novartis Prijs voor Diëtetiek 1999;
 • Gezondere voedingspatronen kunnen hartinfarcten voorkomen.

Rapport
Vocht- en voedselvoorziening in de Nederlandse verpleeghuizen; beleid en praktijk. A. Tump en M. Donker

Verslag
21ste ESPEN Congres. M van Bokhorst - de van der Schueren, L. Haverkort, C. Jonkers, F. Prins, J. van Reeuwijk - Werkhorst.
'Zicht op zorg, het plan van aanpak'. N. Bakker.

Geselecteerd

 • Medicamenteuze cholesterolverlaging;
 • Medicatie bij de behandeling van obesitas;
 • Het bijhouden van een eetdagboek beinvloedt de inname;
 • Vitamine K en heupfracturen bij vrouwen;
 • Voedingsvezel voor kinderen; de leeftijd+5 regel;
 • IJzergebreksanemie en de verstandelijke ontwikkeling van kinderen;
 • De invloed van eiwit- en koffieconsumptie op het homocysteinegehalte;
 • Glutenaxie; Chronische obstipatie bij kinderen.

Uitgelezen

 • Weet wat je eet;
 • Diabetes mellitus;
 • Wachtkamergids;
 • Het Omegaplan;
 • Koken contra kanker;
 • Als eten niet meer vanzelfsprekend is;
 • Ziek van gezond eten?;
 • Introductie van bijvoeding;
 • Borstvoeding en (vermeende) voedselovergevoeligheid;
 • Preventie van allergie;
 • Blij(f) in beweging;
 • Uitgaven van de Stichting Sympoz;
 • FLAIR-FLOW-publicaties;
 • Afstudeerscripties Hogeschool van Amsterdam;
 • Afstudeerscripties Hogeschool van Arnhem em Nijmegen.

55e jaargang nummer 4, april 2000

Uitgesproken
Bitter(en)koud. Drs. ing. M. van Kerkhoven

Opgemerkt

 • NVVz+WZF=Arcares;
 • Éuropa en de gezondheidszorg' een advies van de RVZ;
 • Overgewicht zaak van de overheid;
 • Gen-voedsel: Amerika voor en Europa tegen;.

Artikelen
Insuline- en voedingstherapie bij diabetes mellitus. E. Aslaner- van Vliet, P.W. Overbeeke;

Geselecteerd

 • De standaard 'Diabetes mellitus type 2'(eerste herziening) van het NHG;
 • Hyperhydratie met water en glycerol bij sport;
 • Icterus door parenterale voeding; Vitamine B12 - malabsorptie;
 • Overgewicht, zo moeder, zo dochter;
 • Stress in de zorg voor zieke en gehandicapte kinderen met voedingsproblemen;
 • Dietadviezen bij hypertentie;
 • Chronisch hartfalen: veranderde inzichten en behandelingsdoel;
 • De Franse paradox, slechts een kwestie van tijd? Eetstornissen betrekken bij differentiaal diagnose;
 • Het ketogene dieet voor kinderen met epilepsie;
 • Veranderingen van serumfoliumzuurgehalte na voedselverrijking;
 • Dehydratie bij zuigelingen en jonge kinderen.

Uitgelezen

 • Prenatal exposure tot the Dutch famine and glucose tolerance and obesity at age 50;
 • Zorg voor jezelf;
 • Sugar.nl;
 • Voeding buiten alles om

55e jaargang nummer 5, mei 2000

Uitgesproken
Herziene voedingsrichtlijnen voor diabetes mellitus. Dr. J.K. Radder

Opgemerkt

 • Voedingsvezel;
 • Gewichtstoename na stoppen met roken;
 • Hoeveelheid GG-soja en -mais te bepalen;
 • Nederlanders blijven langer worden.

Artikelen
Toediening van geneesmiddelen aan mensen die sondevoeding gebruiken. C.F. Jonkers-Schuitema, L.J.A.E. Doude van Troostwijk, K.M.K. de Vooght
Campagne Ondervoeding "Wie beter eet wordt sneller beter". E.H.A. van der Heijden
Actieve rol weggelegd voor diëtisten. J. van Bohemen

Verslag
Dag voor Diëtisten in de Psychiatrie Nederland. M. Smits en L. Graat

Geselecteerd

 • Behandeling van osteoporose door de huisarts;
 • Borstvoeding en anticonceptie;
 • Glutamine als spil van de eiwitbenutting;
 • De waarde van triglyceridedagprofielen;
 • Advies voor foliumzuursuppletie ging niet samen met daling van neuralebuisdefecten;
 • Vis beschermt tegen kanker;
 • Diabetes en vitamine C.

Uitgelezen

 • Spelregels voor frituren;
 • Diabetes & het Hart;
 • Dieetbehandelingsprotocol anorexia en atypische variant;
 • Uitgaven Voedingscentrum.

55e jaargang nummer 6, juni 2000                                                                                                        

Uitgesproken
Ankerpunten in het leven. mw mr M.E.W.H. de Bock-Joosten

Opgemerkt

 • Gezondheidsbijdrage van gezondheidsdranken;
 • Eetbare vaccins;
 • Is moedermelk te kopiëren?;
 • Overheid wil foute kwakzalvers beter kunnen aanpakken.

Artikelen
Screenen is scoren, invoering en gebruik van een voedingsscreeningslijst. A.J. Boot, P. Lelie.
Inzicht in oorzaak en ernst van ondervoeding onontbeerlijk. J. van Bohemen.
Huisarts moet ondervoedingsproblematiek bij specialist onder de aandacht brengen. J. van Bohemen.
Ondervoeding, een onderschat probleem. M.A. Verheul-Koot, M.A.E. van Bokhorst - de van der Schueren, M.E. Nieboer.

Verslag
'Het opzetten van een voedingsteam', workshop. N. van Winden.

Geselecteerd

 • Vethormonen leptine reguleert eetlust;
 • Diagnostiek en behandeling van het oesofaguscarcinoom;
 • Pancreastransplantatie bij patiënten met diabetes mellitus type 1;
 • Voedingstoestand en groei van kinderen behandeld met een ketogeen dieet;
 • Beoordeling van pijn bij bloedglucosemeting.

Uitgelezen

 • Exercise and type 2 Diabetes;
 • Chronische nierinsufficientie,
 • Dank je wel lekker brood!;
 • Een eerlijke kijk op biologische voeding;

Ingezonden
Diëtistenteam geeft voorlichting over gezonde leefstijl

55e jaargang nummer 7/8, juli/augustus 2000                                                                                      

Uitgesproken
Hallo, hier ben ik! W.H.M. Saris

Opgemerkt

 • Wisseldiensten kunnen leiden tot overgewicht;
 • Nog geen doorbraak in hulpmiddelen voor mensen met diabetes mellitus;
 • Project 'Geld voor een gezond idee' verlengd;
 • Vernieuwde informatielijn Nederland in Beweging!;
 • Zorgverzekeraar gaat 'leefstijlconcept' aanbieden;
 • Doe de warme maaltijdtest!

Artikelen
Evaluatie van roerbakdemonstraties in de supermarkt.S.J. van Dis
Kwaliteit in het jaar 2000, de stand van zaken in het BKPZ-programma. H.Hofhuis en E. van den Ende. Verwijzen naar de diëtist: een dilemma voor de huisarts? F.W. Dijkers

Ondervonden
Afscheid Anne Wipkink - Bakker. W. Visser

Geselecteerd

 • Behandeling van hypercholesterolemie door de diëtist is effectief;
 • Effecten van vetbeperkt dieet zonder beperkingen in andere macrovoedingsstoffen;
 • Nieuwe ideeën over de behandeling van ondervoede kinderen met diarree;
 • Voedingsleer en ziekte;
 • Gewichtstoename bij vrouwen met borstkanker;
 • Eetstoornissen, de huidige aanpak;
 • Intensieve interventie bij patiënten met type 2 diabetes mellitus en microalbuminurie

Uitgelezen

 • Handleiding raamwerk protocollen diëtetiek;
 • Bijzondere voeding;
 • Kroniek van duurzaam Nederland 'O, is dat duurzaam';
 • FLAIR-FLOW-publicaties;
 • Afstudeerscripties opleiding Voeding en Diëtetiek


55e jaargang nummer 9, September 2000                                                                                           


Uitgesproken
Voedingsvoorlichting. P. van Assema

Opgemerkt

 • Beschermt rode wijn tegen hart- en vaatziekten?;
 • Nederlandse Federatie voor Klinische Voeding opgericht;
 • Voedingscentrum past hygiënecode instellingen aan; Vis in kwadraat;
 • Nascholingsbrochure en Kwaliteitscriteria voor scholingen van de NVD.

Artikelen
Voedingstherapie na massale dunnedarmresectie bij een kind. G.C. Melis, drs J. ten Haaf, drs J.F. van Gils
Internationale consensus over het mediterrane voedingspatroon. Dr G. Hornstra

Ondervonden
Promotie van de diëtist in de praktijk. Ervaringen van een verpleeghuisdiëtist. A.Tump

Verslag
Congres 'Herziening Zorgstelsel'. N. Bakker

Geselecteerd

 • Natriumbeperkt dieet tijdens zwangerschap;
 • Borstvoeding en obesitas;
 • Cardiale ischemie bij mannen met diabetes type 1

Uitgelezen

 • Eating disorder examination (EDE12.0);
 • Voedingsadviezen bij de ziekte van Huntington;
 • Kindervoeding in perspectief;
 • Anorexia nervosa overwinnen


55e jaargang nummer 10, Oktober 2000                                                                                               

Uitgesproken
Incompatibilité des humeurs (onverenigbaarheid der geesten): een oplossing? Prof dr E.M.H. Mathus - Vliegen

Opgemerkt

 • Ricico op maagkanker daalde;
 • Is dik worden besmettelijk?;
 • Cardiologen voeren strijd tegen overgewicht;
 • Keukenzout is niet of slechts minimaal verontreinigd;
 • Dertiende internationale diëtiekcongres 23-27 juli 2000.

Artikelen
Voedingsrichtlijnen bij diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie. Deel 1 Algemene aanbevelingen voor de samenstelling van de voeding. E. Otter - Barents
Voedingsrichtlijnen bij diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie. Deel 2 Aanbevelingen voor specifieke groepen patiënten. E. Otter - Barents
Drinkvoedingen nader onderzocht! E.S. Quak, G. van Wijhe, ir H.M. Kruizinga

Verslag
'Betere zorg van top tot teen'. M. Drost

Geselecteerd

 • De relatie tussen borstvoeding en astma bij zesjarigen;
 • Vitamine-D-suppletie bij peuters veelal niet toegepast;
 • Glutaminesuppletie bij beenmergtransplantaties;
 • Hyperalimentatie bij parenterale voeding;
 • Voeding en de middel-heup-ratio als voorspellers voor coronaire hartziekten;
 • Naar een nieuwe ADH voor vitamine C?;
 • Vochtinname van ouderen in het ziekenhuis, Onderrapportage en verminderde voedselinname bij obese mannen

Uitgelezen

 • Dieetbehandelingsprotocol adipositas (nr 9);
 • Dieetbehandelingsprotocol coeliakie;
 • De fosfaatspiegel onder controle


55e jaargang nummer 11, November 2000                                                                                            

Uitgesproken
De drempel over. H. de Vries

Opgemerkt

 • Lege koelkast voorspelt ziekenhuisopname zelfstandig wonende ouderen;
 • Verwijzing naar diëtist bij leveraandoeningen;
 • Diabetes Zorgsysteem West-Friesland boekt succes;
 • ICT Platform: betere informatievoorziening over en voor patiënten

Artikelen
Vet, verzadigde vetzuren en cholesterol in de voeding van patiënten met diabetes mellitus. J.A.E. Langius, A.S. Donker, J.W.H. Elvers

Verslag
Dertiende internationale diëtetiekcongres Edingburgh, 23 - 27 juli 2000. M. Admiraal en M. Donker

Geselecteerd

 • Gunstige effecten van voedingsvezelrijke voeding bij diabetes mellitus type 2;
 • Psylliumvezels bij de behandeling van diabetes en hypercholesterolemie;
 • Effecten van het cholesterolverlagende dieet op psychisch functioneren;
 • Verandering van QI voorspelt geen verandering in lichaamssamenstelling bij anorexia nervosa;
 • Vitamine C effectief bij de behandeling van hypertensie;
 • Legionella in drinkwatersystemen; BSE en de veiligheid van voedsel

Uitgelezen

 • Health issues related to alcohol consumption;
 • Lastige gesprekssituaties in de arts-patiënt relatie;
 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen;
 • Deskundigen over astma en andere longziekten;
 • Brochures van het Nationaal Reumafonds;
 • Dieetbehandelingsprotocol Chronische obstructieve longziekten;
 • Dieetbehandelingsprotocol Ideopathische reactieve hypoglykemie;
 • Voeding, de beste basis! Handboek met kopieerbare werkbladen;
 • Compendium dieetproducten en voedingsmiddelen 2000/2001

Ingezonden
Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas staat ook voor diëtisten open


55e jaargang, nummer 12 2000                                                                                                               

Uitgesproken
Veranderingen... G. Melis

Opgemerkt

 • NVD wint TopZorgPrijs;
 • Diabetespas vernieuwd;
 • Gezamenlijke aanpak COPD- en astmazorg;
 • Nederlandse babyvoeding voldoet aan strengere EU-norm;
 • 'Geef kanker minder kans, eet volop groente en fruit'.

Artikelen
Van wensdieet naar palliatieve voeding. N. Doornink, J. Vogel, A. Wipkink, S. Beijer

Verslag
Voeding en biotechnologie: een broodje gezond? N. van Toor
Bijeenkomst van de 'European Association for the Study of Diabetes'. M. Donker
Dertiende internationale diëtetiekcongres. M. Donker, M. Admiraal

Geselecteerd

 • Voedingstoestand en groei bij kinderen behandeld met het ketogeen dieet;
 • De 'multiple-pass' 24-uursnavraagmethode;
 • Quetelet-index, een parameter voor sterfrisico?;
 • Ernstig overgewicht en diabetes mellitus type 2;
 • CBO-richtlijnen complicaties bij diabetes mellitus

Uitgelezen

 • Energy metabolism in paediatric obesity;
 • Klinische voeding;
 • Richtlijn beroerte