54e jaargang nummer 1/2, januari/februari 1999                                                                

Artikelen
Adipositas: de pathogenese in grote lijnen; H. Pijl
Medicijnen bij obesitas. De diëtist kijkt toe?! E.M.H. Mathus-Vliegen
Voorspellers van gewichtshandhaving; W.J. Pasman, W.H.M. Saris en M.S. Westerterp-Plantenga

Referaten

 • De effecten van orlistat op gewichtsverlies en gewichtshandhaving
 • eetlustremmers en hartafwijkingen
 • effecten van een EOV-rijk, energie-arm dieet op cardiovasculaire risicofactoren bij NIADM
 • overgewicht

Proefschrift
Behandeling van obesitas en handhaving van overgewicht; Waarom lijners teveel eten

Nieuw verschenen
Glutenvrij dieet; diabetespas; brochures over borstvoeding;

De markt
Halvarine met olijfolie; orlistat; sibutramine; sojaproducten

Kort nieuws

 • Obesitas wereldwijd
 • hartklepafwijkingen door eetlustremmers?
 • overgewicht bij kinderen


54e jaargang nummer 3, maart 1999                                                                                     


Artikelen
Adviezen bij smaak- en reukveranderingen voor patiënten met kanker Verslag van een korte inventarisatie van adviezen bij smaak- en reukveranderingen door kanker.
N. van Winden en S. Kabos

Transferdiëtetiek of transmurale voedingszorg?
Een visie van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten; E. Slof

Verslagen
Congres over eetstoornissen; symposium over leefstijl.

Aankondigingen
Symposium over obstipatie bij kinderen; EFAD-forum.

Ingezonden
Samenwerkingsverbanden gezocht voor verwijzing.

Referaten

 • Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serum cholesterol concentratie;
 •  derde consensus 'Cholesterol';
 • dieet verlaagt serumcholesterolgehalte en werkt kostenbesparend;
 •  behandeling diabetes type 2;
 • optimaal tijdstip voor toediening van lispro-insuline;
 • alcohol en insulinegevoeligheid;
 • het wegnemen van angst voor lactose- intolerantie;
 • overvoeding bij ernstig zieke patiënten; overzicht van interventie- onderzoeken naar het verlagen van het totaalcholesterolgehalte.

Boekbespreking
Pinkhof geneeskundig woordenboek; Nota gezondheid en voeding; dr. Houtsmuller kookboek.

Nieuw verschenen
Koken naar hartelust; over gewicht; als je kind diabetes heeft; VCP 1998; afstudeerscripties.

Kort nieuws

 • Voedselconsumptiepeiling 1998
 • werkprogramma van de Raad voor de Volksgezondheid
 • afstudeerprijs
 • het CARMEN-onderzoek
 • nieuwe margarine
 • aanbevolen hoeveelheden vitamines ter discussie
 • vetgehalte-aanduiding op kaas
 • dioxinen in melk
 • geen fluortabletjes meer
 • adreswijziging Netwerk van diëtisten werkzaam in het bedrijfsleven

54e jaargang nummer 4, april 1999

Artikelen
Het project ‘Diabetes mellitus en cardiovasculair risico bij Hindostanen
S.M. Kesarlal, G.M. Ramsaransing, F.L van Leeuwen, B.J.C. Middelkoop

Oorzaken, gevolgen en preventie van hyperfosfatemie door hervoeden
I. van der Venne en L. Waterval

Terugbladeren
De voeding bij cystic fibrosis
J. Baay-Raven en L.L. Beumer-de Bijl

Verslagen
EDTNA-congres; DPN-dag ‘De diëtist en borderlinestoornis’

Brief aan de redactie
Handboek Dieetbehandelingsprotocollen

Referaten

 • Calcium en vitamine D effectief voor fractuurpreventie bij ouderen
 • secundaire hyperparathyreoïdie bij ouderen kan wijzen op vitamine D-tekort
 • medicamenteuze preventie van osteoporose bij corticosteroïdengebruik
 • veranderingen in de inname van groenten en fruit van kinderen
 • het verband tussen gewicht van Finse moeders tijdens hun zwangerschap en de prevalentie van hart- en vaatziekten bij hun zonen
 • verbanden tussen QI en gezondheid; verbanden tussen overgewicht en gezondheid
 • transvetzuren en kans op coronaire hartziekten
 • slechthorendheid bij diabetes mellitus type 2
 • het hyperglykemisch dehydratiesyndroom
 • anorexia nervosa en boulimia nervosa
 • pellagra in Nederland

Boekbespreking
Dieet bij verhoogd cholesterolgehalte
Nieuw verschenen
Meerlingen; Voeding Nu

De markt
Vernieuwde drinkvoeding; biologisch bindmiddel voor pap

Kort nieuws

 • Aanvulling op het overzicht van overleggroepen
 • NIGZ moest stoppen met het Informatiepunt Alternatieve Geneeswijzen
 • is boerenkaas een risicoproduct
 • de NVAS is verhuisd
 • drop
 • publiekscampagne Voedingscentrum

54e jaargang nummer 5, mei 1999

Van de adviesraad
Multifactoriële aanpak van type 2 diabetes mellitus
J.K. Radder

Artikelen
Eten in het AMC
C. Jonkers-Schuitema en E.E. Oosterheert-van Wijnen

De extra dimensie van voedingsinterventie bij schizofrenie
E. Lie en M.J. Hendriks

Aankondigingen
Cursus over de niet-medicamenteuze behandeling van chronische longziekte

Brief aan de redactie
Commentaar op het tijdschrift

Ingezonden
Nieuwe landelijke overleggroep; oproep aan diëtisten die specifiek deskundig zijn; Zonnebloem is op zoek naar vrijwilligers

Referaten
Aften en vitamine B 12-tekort

Proefschrift
Risico’s voor het ontwikkelen van decubitus

Boekbespreking
Leef bewust eet gerust; zorgmappen

Nieuw verschenen
Healthy lifestyles; nieuwsbrief Consumentbond; brochure over voeding tijdens de lactatieperiode; krasfolders Voedingscentrum

54e jaargang nummer 6, juni 1999

Van de adviesraad
Hype
M.E.W.H. de Bock-Joosten

Artikelen
Consensus cholesterol: tweede herziening toegelicht P.M. Rijke-van Zeijl en P. Bengel-ten Voorde

Voeding, de ziekte van Alzheimer en gezondheidsbevordering, een programma geïmplementeerd door de Europese commissie S. Rivière, S. Lauque, F. Nourashemi, B. Vellas

Verslagen
Congres ‘De doorbraak van EKO’; symposium 'Voeding bij maag-darmproblematiek'

Aankondigingen
Cursus ‘Voeding en sport voor diëtisten’; landelijke conferentie ‘Kwaliteit van zorg’; cursus ‘Pathofysiologie van voeding’

Referaten
strikte behandeling vertraagt de complicaties van type 2 diabetes mellitus (UKPDS)

Proefschrift
Antioxydanten en effecten van de luchtverontreiniging op de luchtwegen, en antioxidanten, astma en COPD

Ondervonden

Nieuw verschenen
Voorlichtingsfilm over voedselovergevoeligheid; afstudeerscripties

Kort nieuws

 • Dieetkostentegemoetkoming coeliakie
 • vernieuwingsproject zorg op maat
 • mogelijkheden tot profileren met de nieuwe consensus cholesterol
 • Nederlandse Coeliakie Vereniging en Nederlandse Voedsel Allergie Stichting samen in nieuw kantoor

54e jaargang nummer 7/8, juli/augustus 1999

Van de redactie
Veranderingen

Opgemerkt
Actiepakketten voor bedrijven en instellingen, KNGU-Sommerprijs 1999, WeTeN-publiekslezingen, MOF na vetafzuigen, Modificeren van gewassen, Lessen uit de Di Bella-affaire

Artikelen
Inventarisatie van de werkzaamheden van diëtisten betrokken bij hartrevalidatie J. Warntjes, K. Wuyts, J.C. Hoekstra en F.M. Hollander - Kraaijeveld

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor de praktijk van diëtistem M.T.W. Leurs

Ondervonden
Diëtist bij roerbakdemonstraties

Verslagen
Een impressie van het congres ‘Kanker ’99 in de RAI’

Geselecteerd
Adolescenten met diabetes mellitus, Diabetes-kleurenschuif, Coeliakie bij kinderen
- richtlijnen.

Uitgelezen
Eindrapport Stuurgroep Eetstoornissen Nederland, Eetmeter ‘99

54e jaargang nummer 9, September 1999

Uitgesproken
Voedingsvoorlichting. P. van Assema

Opgemerkt

 • Beschermt rode wijn tegen hart- en vaatziekten?
 • Nederlandse Federatie voor Klinische Voeding opgericht
 • Voedingscentrum past hygiënecode instellingen aan
 • Vis in kwadraat
 • Nascholingsbrochure en Kwaliteitscriteria voor scholingen van de NVD

Artikelen
Voedingstherapie na massale dunnedarmresectie bij een kind. G.C. Melis, drs J. ten Haaf, drs J.F. van Gils
Internationale consensus over het mediterrane voedingspatroon. Dr G. Hornstra

Ondervonden
Promotie van de diëtist in de praktijk. Ervaringen van een verpleeghuisdiëtist. A.Tump

Verslag
Congres 'Herziening Zorgstelsel'. N. Bakker

Geselecteerd

 • Natriumbeperkt dieet tijdens zwangerschap
 • Borstvoeding en obesitas
 • Cardiale ischemie bij mannen met diabetes type 1

Uitgelezen

 • Eating disorder examination (EDE12.0)
 • Voedingsadviezen bij de ziekte van Huntington
 • Kindervoeding in perspectief
 • Anorexia nervosa overwinnen

54e jaargang nummer 10, oktober 1999

Uitgesproken
Follow-up
Drs. A.A. Huith

Opgemerkt

 • Gezondheidsfraude op het Internet aangepakt
 • kwaliteit garnalen verbeterd
 • biologische sla en aardbeien vrij van chemische bestrijdingsmiddelen
 • dioxinecrisis:scharrelvlees loopt ook risico
 • cathechines in chocola goed voor het hart

Artikelen
Het Internet voor de diëtist, J. Wendel en K. Hoenderdos

Ondervonden
'Lekker en verantwoord koken', een bijscholing voor groepsleiders van een gesloten inrichting in Almelo, M. Lammertink-Hoek en H. Brouwer

Ingezonden
Transmurale voedingszorg in de praktijk, L. Jeuken en I. Holla, leden projectgroep regionalisatie diëtetiek Noord-Limburg

Verslag
Symposium 'Voeding en COPD, S. Quik

Geselecteerd
Voedingswaardedeclaratie helpt bij aanbevolen voedselkeuze; een jongen met aften

Uitgelezen

 • Use of oral iodized oil to control iodine deficiency in Indonesia
 • weg met vet
 • voedingsaanbevelingen voor België
 • het juiste medicijn
 • natuurgeneeswijzer

54e jaargang nummer 11, november 1999

Uitgesproken
Opties

Opgemerkt
Veel ouderen kampen met slikstoornissen; tussen voeding en doping; aspartaam op het Internet.

Artikelen
Ziektespecifieke voeding. Hoe te beoordelen? Drs. K. Barendregt en S. Beijer

Ondervonden
Een patiënt met speciale wens, S. Bokkerink

Verslag
Nieuws uit Delphi, 'The third European forum for associations of dietitians', M. de Clercq en G. Melis

Geselecteerd

 • Meer melk verbeterde botopbouw; voedingsvezel beschermt tegen kanker?
 • leefstijladvies bij verhoogd LDL-cholesterol helpt!
 • vitaminesupplementen en verrijkte voedingsmiddelen
 • eiwitrijke voeding voor vermagerde chronisch zieke patiënt
 • cardiovasculaire ziekten bij patiënten die dialiseren
 • ziek door te weinig zonlicht?
 • effecten van foliumzuursuppletie tijdens de lactatieperiode
 • de mythe van eiwitbeperking bij hepatitische encefalopathie
 • de invloed van een alcoholhoudend aperitief op de energie-inname
 • voeding en hyperhomocysteinemie
 • maaltijdvervangers als hulpmiddel bij gewichtscontrole op lange termijn

Uitgelezen

 • Improving diabetes care in general practice
 • eet je slank
 • persoonlijke voedingswijzer
 • een half uur per dag bewegen doet wonderen
 • ongenode gasten aan tafel
 • alternatieven voor antibiotica
 • levenslang lekker eten

Webwijs

 • Eettesten
 • diëtisten nierziekten Nederland
 • voorlichtingsbureau vlees
 • Nederlands visbureau

Post
Modificeren van gewassen

54e jaargang nummer 12, december 1999

Uitgesproken
Milleniumgedachten. G. Melis

Opgemerkt
Insecten eten als duurzaam alternatief; babyvoeding uit potje gezonder dan vers; IGZ uit zorgen; 'Eet en Woon - Veilig en Schoon'; Genetisch gemanipuleerd voedsel uit winkelschappen.

Artikelen
Ramadan en diabetes mellitus: meedoen of niet? A.J.M. Pollmann en C. Tigchelaar;

Gebruik van dieetbehandelingsprotocollen. J. van Dommelen-van Wamelen, S. van den Heuvel, K. Lakerveld-Heyl

Opinies
Broodsmeersels met plantensterolen; wel of niet adviseren? G. van Lienen

Ondervonden
Participerend leren? Da's keihard werken! I. van Herwijnen

Geselecteerd

 • Cachexie bij kanker; voeding en kanker
 • toename gebruik van alternatieve diëten bij kanker
 • trends in kankerincidentie en sterfte door kanker
 • overwegingen bij kuntsmatige toediening van voeding en vocht in de laatste levensfase
 • behandeling van verhoogde bloeddruk onderzocht
 • glykemische regulatie en behandeling van hypertenstie essentieel bij personen met diabetes mellitus type 2

Uitgelezen

 • De Diabetes Voorlichtings CD-rom
 • kunstmatige voeding bij door ziekte veranderde stofwisseling
 • nascholen met de NVD
 • relaties tussen stress, voeding en stemming: een rol voor serotonine in de hersenenen
 • dieet bij verhoogde bloeddruk
 • gezond zwanger
 • darmflora
 • FLAIR-FLOW-publicaties
 • leidraad voor voedingsdeskundigen bij kanker
 • lastige gesprekssituaties in de arts-patiëntrelatie
 • nieuwsbrief Hartrevalidatie
 • het leven is hart....
 • spijsvertering bij ouderen

Ingezonden
De geschiedenis van de diëtetiek, wie kan erover vertellen?