NVD-bestuur
Het bestuur van de NVD is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van de goedgekeurde beleidsplannen. Daarnaast zorgt zij voor een heldere communicatie richting Algemene Ledenvergadering, directeur NVD en derden.

Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast heeft zij een taakverdeling gemaakt door het toekennen van portefeuilles aan de verschillende bestuursleden.

V.l.n.r. Suzan de Bruijn, Wilma Meijer, Anita van Tongeren, Hans Brandts en Liesbeth Schuijs (voorzitter).
Wanneer u zaken wilt voorleggen aan één van de bestuursleden, dan kunt u dit doen via bureau@nvdietist.nl.