Statuten
Statuten van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (pdf)
Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement behorend bij de Statuten van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (pdf)