Lidmaatschap NVD

De NVD houdt zich onder andere bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door de diëtist, het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist, de promotie van het beroep diëtist, het voeren van overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties en het onderhouden van contacten met de pers en het verstrekken van informatie aan de leden.

De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De NVD geeft daarbij prioriteit aan viertal speerpunten cq kerntaken.

  • Een proactieve NVD, op de bres, initiërend en extern gericht
  • Sociaal-economische belangenbehartiging en het faciliteren van ondernemerschap
  • Kwaliteitsontwikkeling en –borging
  • Ontmoeting- en informatiefunctie

Informatie omtrent lidmaatschap NVD

Aanmelden

Als u lid wilt worden van de NVD, vult u dan het  formulier in dat u hier aantreft.
Wij zullen u dan een aanmeldpakket toesturen.

Wijzig lidmaatschapsgegevens

Om ons ledenbestand up-to-date te houden is het noodzakelijk dat wij wijzigingen van uw NAW-gegevens of wijzigingen m.b.t. uw werkgegevens van u ontvangen.

Het formulier om deze wijzigingen door te geven treft u rechtsboven in de site aan.

Wij zullen uw wijzigingen zo snel mogelijk in ons systeem doorvoeren. Het kan echter tot 10 werkdagen duren voordat uw gewijzigde gegevens op de NVD site te zien zijn.

De werkgegevens van leden werkzaam in de eerste lijn worden 1x per maand doorgegeven aan kiesBeter.

 

Heeft u een digitaal lidmaatschap (student leden) en bent u afgestudeerd? Laat het ons weten en stuur een kopie van uw diploma naar bureau@nvdietist.nl of naar NVD, Postbus 526, 3990 GH  Houten.

Opzeggen lidmaatschap (altijd vóór 1 december!)

Elk NVD lid kan per 31 december het lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Deze opzegging dient de NVD vóór 1 december van dit jaar te ontvangen. Men ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van opzegging op origineel NVD briefpapier. Indien deze bevestiging na 1 week niet ontvangen is, dient u hiervan melding te maken. Wellicht is uw opzegging dan niet aangekomen en wordt de opzegging dus niet in behandeling genomen.

De bevestiging van opzegging onzerzijds is uw bewijs van opzegging.
Zie verder de NVD statuten, artikel 7.

 

Klik hier om naar het opzegformulier te gaan.