Internationaal
De NVD onderhoudt in toenemende mate internationale contacten. Grenzen vervagen steeds meer, afstanden en tijdzones worden onbelangrijk. In wetenschappelijke zin is het belangrijk het vakgebied vanuit internationaal perspectief te bezien. De NVD heeft zitting in de Europese Associatie van diëtistenverenigingen.

EFAD 

Alle landen die aangesloten bij het EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) houden zich inhoudelijk met dezelfde thematiek bezig. Hierbij kunt u denken aan het profileren van het beroep, overgewicht, ondervoeding en leiderschap. Professionalisering van de beroepsgroep is een punt dat in alle landen op de agenda staat. Evidence based handelen is de grondslag.

 

Organisatie

 

Aanvullende informatie

ICDA

Meer dan 40 diëtistenverenigingen, waaronder de NVD, hebben zich verenigd in de internationale federatie van diëtistenverenigingen (ICDA).

Deze internationale federatie heeft tot doel de diëtetiek internationaal te promoten. Verder streeft het ICDA erna het imago van de beroepsgroep wereldwijd te verhogen door internationale standaarden af te spreken. Ook worden er mogelijkheden gecreëerd voor groei, leren en ontwikkeling van nationale diëtistenverenigingen en hun leden. Een van de internationale standaarden is de internationale definitie voor evidence-based diëtetiek. Deze is 14 november 2010. als officieel standpunt aangenomen. De ICDA werkgroep evidence-based handelen, bestaande uit 33 personen uit 16 landen, heeft zich over deze definitie gebogen. Vanuit de NVD hebben de diëtisten Sandra Beijer en José Maessen hun bijdrage geleverd. Kijk op www.internationaldietetics.org. Onder ‘National Dietetics Associations’ vindt u de verschillende beroepsverenigingen, waaronder de NVD. 

 

Definitie van evidence based practice

Eindrapport van de ICDA werkgroep omtrent de definitie van evidence based practice