NVD regio's

De regio’s hebben een belangrijke ontmoeting- en informatiefunctie. De kerntaken van de regio’s zijn het faciliteren en coördineren van regionale informatievoorziening en bevorderen van samenwerking tussen diëtisten. Ook spelen de regio’s een belangrijke rol in het prikkelen en stimuleren van leden op het gebied van kwaliteit, postionering en ondernemerschap. Voor optimale informatie uitwisseling tussen regio’s en hoofdbestuur/bureau is er sprake van gestructureerde tweerichtingen communicatie. De regiobesturen hebben een adviserende rol richting bestuur.

De regio’s worden geleid door enthousiaste regiobesturen. Dankzij de grote en bekwame inzet van regiobestuurders worden vele activiteiten gerealiseerd die bijdragen aan bovengenoemde doelstellingen.

Download
> In 12 stappen naar een perfect profiel op LinkedIn