Landelijke Netwerken specifieke deskundigheid
De NVD kent 34 officieel erkende netwerken met een specifieke deskundigheid. Een overzicht hiervan vindt u hieronder. Leden vinden meer informatie in de linkerbalk. Niet-leden kunnen voor meer informatie contact opnemen met het secretariaat van de NVD via bureau@nvdietist.nl

CHIODAZ - Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen
DAVO - Diëtisten Alliantie VoedselOvergevoeligheid
DINC - Diëtisten Info Netwerk Coeliakie
DHDNL - Diëtisten Huntington (Disease) Nederland
DKTZ - Diëtisten kindergeneeskunde topklinische ziekenhuizen
DNN - Diëtisten Nierziekten Nederland
DNO - Diabetes and Nutrition Organization
DON - Diëtisten Ondervoeding Nederland
DPN - Diëtisten Psychiatrie Nederland
DV&V - Diëtisten Verpleeg- en Verzorgingshuizen
DVCF - Werkgroep Diëtisten Volwassenen met Cystic Fibrosis
DVG - Diëtisten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
DvS - Diëtisten voor Spierziekten
KDOO - Kenniscentrum Dietisten Overgewicht en Obesitas
KODAZ - Kinderdiëtetiek Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen
LDN-COPD - Landelijk Diëtisten Netwerk COPD
LOHDS - Landelijk Overleg Diëtisten Hematologie en Stamceltransplantatie
LWDO - Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie
MDL - Netwerk Diëtisten MDL (maag-, darm- en leverziekten)
MODAZ - Metabool Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen
NDBC - Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
NDIC - Netwerk Diëtisten Intensive Care
NDV - Netwerk Docenten Voeding
NKD - Netwerk 1e lijns Kinderdiëtisten
NOD - Netwerk Ortho Diëtisten
NVDA - Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam vanuit de Antroposofie
NVO - Nederlands Voedingsteam Overleg
NWDC - Nederlandse Werkgroep Diëtisten Cardiologie
OHDAZ - Overleg Hoofden Dietetiek Academische Ziekenhuizen
ParkinsonNet
RevaNet - Netwerk Revalidatie Diëtisten
VIE - Voedings Interventie Eetstoornissen
VoeDNet
VSN - Vereniging Sportdiëtetiek Nederland