Sponsors

De NVD stelt zich tot doel de diëtist te positioneren en te profileren als de specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De NVD wordt in dit streven gesteund door haar sponsors. Op dit moment is er ruimte om het aantal sponsoren uit te bereiden. Wij willen hierover graag met u spreken.

Overweegt u een sponsorschap?

Voordelen sponsorschap
Naast het feit dat u met een sponsorschap een beroepsgroep ondersteunt die een actieve bijdrage levert aan de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse bevolking, heeft een sponsorschap  voor u de volgende voordelen:

  • U blijft actueel op de hoogte van de vakinhoud en het werk van de diëtist
  • U krijgt de mogelijkheid gebruik te maken van een direct kanaal om diëtisten te  informeren  (tegen gereduceerd tarief adverteren in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, bijlagen meesturen met ledenblad NVD Nieuws, aankopen van adressen van NVD leden, huren van een stand tijdens de ALV/ het NVD symposium en kosteloos via de website NVD)
  • Naamsvermelding bij uitgaven van de NVD
  • U ontvangt het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 6 keer per jaar
  • Raadplegen van de diëtist (via de NVD), bv. middels een rondetafel discussie
  • Link naar uw bedrijfssite op de NVD website

 

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist. De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. 

 

De NVD is er voor alle diëtisten: intra- en extramuraal werkend, met een eigen praktijk en in loondienst, gespecialiseerd en generalist, in de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs en in de onderzoekswereld. De NVD telt momenteel ongeveer 2.800 leden. Van alle werkzame diëtisten is circa 80 procent bij de NVD aangesloten. 

 

Het beleid van de NVD is gericht op de ondersteuning van de diëtist waarbij zij streeft naar optimale kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van diëtistische zorg. De NVD ontwikkelt producten en diensten die ervoor moeten zorgen dat leden een stevige positie verwerven en/of behouden en hun cliënten succesvol kunnen behandelen. De NVD voert hiertoe onder meer overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties, biedt scholingen aan en faciliteert evidence based practice.


Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Lorissa Jonker (afdeling communicatie) of Anja Evers (directeur).

Beiden zijn telefonisch bereikbaar via nummer 030- 634 6222.

Sponsors