Herziene classificatiecodes online

Het is belangrijk om zowel de effectiviteit (doeltreffendheid) als de efficiëntie (doelmatigheid) van diëtistische zorg in beeld brengen. Met het helder en eenduidig vastleggen van de gegevens die in de verschillende stappen in het methodisch handelen van de diëtist ontstaan, wordt hierin een essentiële stap gezet. Ter bevordering van eenheid van taal in de gezondheidszorg is het belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden gebruik maken van dezelfde classificaties en codelijsten. De classificatiecodes zijn herzien en te downloaden via onderstaande link.

> Naar de pagina 'Classificatiecodes downloaden'