Ereleden

De heer Prof. Dr. J.J. van Binsbergen
Mevrouw E.C. Carbasius Weber
Mevrouw Ir. S.J. van Dis
Mevrouw M.A. Donker-Willenborg
Mevrouw M. 't Hart-Eerdmans
Mevrouw E.H.A. van der Heijden
Mevrouw A.W. de Hullu
Mevrouw C.G.J. Indemans
Mevrouw A.T.M. van Loon-van Vliet
Mevrouw Prof. Dr. E. Mathus-Vliegen
De heer Dr. H. Poen
De heer Prof.Dr. H.P. Sauerwein
Mevrouw Prof. Dr. W.A. van Staveren

Mevrouw J.E.C. Tiebie
Mevrouw J.J. Vogel-Boezeman
Mevrouw A. Wipkink-Bakker

Leden van Verdienste

Mevrouw J. Bruin-Ruigrok († 2006)
Mevrouw E.J.M. Buurma-Rethans

Mevrouw J.A. van Dommelen-van Wamelen

Mevrouw A.M. van Ginkel-Res
Mevrouw M. 't Hart-Eerdmans
Mevrouw J. Hekkens-Klaassen
Mevrouw Drs. L.E. Korsten-Burgemeister
Mevrouw A.A. Krijger
Mevrouw J.B. Lassche
Mevrouw M.E. Nieboer
Mevrouw E. Nieuwenhuis-van Weenen
Mevrouw H.M. van Oosten
Mevrouw R.W. Reichert-Leussink († 2010)
Mevrouw P.J.T.M. Schaminee
Mevrouw Prof. Dr. W.A. van Staveren