NVD brochure. Een effectief medium om de diëtist te profileren
Namens de beroepsgroep heeft de NVD contact met verschillende stakeholders, waarbij wij de diëtist positioneren en profileren als dè specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. Het kan daarbij ook gaan om partijen die de NVD niet of nog onvoldoende kennen, en geen kennis hebben over het werk van de diëtist. U kunt hierbij denken aan politieke partijen, overheid, andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten- en consumentenorganisaties.

Om deze mensen professioneel, snel en eenvoudig te informeren heeft de NVD een brochure ontwikkeld. In deze brochure wordt tevens het werk en de werkomgevingen van de diëtist uitgelicht. Op de ALV in november 2008 is de NVD brochure gepresenteerd. 

 

Waarom de diëtist? Wat doet de diëtist? De diëtist en anderen. Meer en nieuwe cliënten. VWS en de rol van de diëtist. Wie en wat is de NVD? Profilering en positionering. Speerpunten. Samenwerking: landelijke projecten. De missie. De artsenwijzer. Het kwaliteitsregister. Het staat er allemaal in.

 

Een prachtig vormgegeven brochure, met foto’s van diëtisten werkzaam op verschillende werkplekken: een effectief medium om de diëtist te profileren.

Deze brochure is niet bedoeld om mee te geven aan de patiënt. Hiervoor wordt een patiëntenfolder ontwikkeld.
Klik hier om de brochure te bekijken (pdf)