Klachten en bezwaar

Klacht over uw diëtist

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de instelling waar de diëtist werkzaam is. Als de diëtist zelfstandig gevestigd is, kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 18800 3501 CV Utrecht).

Meer informatie treft u hier aan:  Folder klachtencommissie 2014. 
Klachtenregelement eerstelijns paramedici 

 

Klacht over medische voeding

Als u het niet eens bent met het besluit van een zorgverzekeraar om dieetvoeding voor medisch gebruik niet te vergoeden, kunt u daartegen aangetekend bezwaar maken bij de  zorgverzekeraar. Hiervoor heeft u maximaal 6 weken de tijd.
Bij deze procedure kunt u kosteloos ondersteuning krijgen van de Stichting Patiëntenbelang Vergoeding Dieetpreparaten. Deze stichting heeft een helpdesk waar patiënten, artsen en diëtisten een beroep op kunnen doen.

 

Adres:                 Stichting Patiëntenbelang Vergoeding Dieetpreparaten
                             Postbus 4106
                             3006 AC  Rotterdam

Telefoonnr.:      0900 2121210 (15 ct/min.)

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur.


Klacht over uw zorgverzekeraar
Bent u het niet eens met een beslissing van uw zorgverzekeraar of heeft u een klacht over uw zorgverzekeraar, dan kunt u uw polis raadplegen over hoe te handelen.


Januari 2013