Kwaliteitskeurmerk

Beschermde titel
De titel  ‘diëtist’ is wettelijk beschermd. Alleen zorgprofessionals met een afgeronde HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek mogen deze titel gebruiken.

 

Kwaliteitskeurmerk
Diëtisten registeren zich na hun opleiding in het Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). Deze kwaliteitsregistratie geeft aan dat de diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de
individuele Gezondheidszorg) en beschikt over actuele kennis en ervaring. Zo weet u dat de behandelend diëtist voldoet aan de eisen van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.