Omgangsregels

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek. De diëtist maakt bijvoorbeeld ook berekeningen, stelt een persoonlijk behandelplan op en heeft contact met uw arts of andere behandelaars. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.


Huisbezoek
Bent u niet in staat om naar de diëtist toe te gaan, dan is het ook mogelijk dat de diëtist bij u thuis komt. U kunt dit overleggen met de diëtist wanneer u een afspraak maakt.


Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, moet u deze minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacy
Alles wat u met een diëtist tijdens de behandeling bespreekt is vertrouwelijk. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking. De diëtist houdt rekening met u en waarborgt uw privacy tijdens de behandeling.


Klacht
Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de instelling waar de diëtist werkzaam is. Als de diëtist zelfstandig gevestigd is, kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).