Vergoedingen

Verwijzing

De diëtist is direct toegankelijk. U heeft voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig van uw arts. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. De NVD adviseert u om uw polis goed na te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken of deze de directe toegang vergoedt. Indien dit niet het geval is, raden wij u aan om eerst een verwijzing bij uw huisarts te halen.

 

Hoe betaalt u uw zorg?

In veel gevallen zal de diëtist de rekening direct naar uw zorgverzekeraar kunnen sturen, maar in sommige gevallen zult u de rekening eerst zelf moeten betalen aan de diëtist om deze vervolgens in te dienen bij  uw zorgverzekeraar.

 

Verschil tussen diëtist en gewichtsconsulent

De NVD hecht er aan te vermelden dat de behandeling die u bij een diëtist krijgt van een andere aard is dan bij de gewichtsconsulent. Een belangrijk verschil  is dat een diëtist is opgeleid om alle aandoeningen die met voeding te maken hebben, te behandelen. Voor veel mensen die te zwaar zijn is dit van belang. Een diëtist heeft  de vierjarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek afgerond en is ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist.

 

Een gewichtsconsulent is opgeleid om mensen met gewichtsproblemen te adviseren en te begeleiden. Dit betreft mensen met licht overgewicht met een BMI* van 25 tot 30 waarbij geen comorbiditeit aanwezig is.
* BMI is een maat voor verhouding tussen lengte en gewicht.

 

Wat de verschillende vergoedingsregelingen inhouden kunt u nalezen via de linken naar de vergoedingsregelingen (in de gele balk links in beeld).

 

Disclaimer: De overzichten van zorgverzekeraars met vergoedingsregelingen  zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Maar de NVD kan niet garanderen dat de informatie geheel juist is. Als cliënt kunt u er geen rechten aan ontlenen. Raadpleeg uw eigen polis. Alleen die informatie is bindend.