Opleidingen Voeding & Diëtetiek

Heeft u belangstelling voor voeding? En wilt u de opleiding tot diëtist volgen? Dan kunt u zich aanmelden bij één van de vier hogescholen voor beroepsonderwijs in Nederland met de vakrichting Voeding & Diëtetiek.

Hogescholen voor beroepsonderwijs in Nederland met een vakrichting Voeding & Diëtetiek

 

Beschermde titel
De titel  ‘diëtist’ is wettelijk beschermd. Alleen zorgprofessionals met een van bovengenoemde afgeronde HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek mogen deze titel gebruiken.

 

Opleiding Voeding & Diëtetiek van het NCOI
Regelmatig krijgen we vragen over de opleiding Voeding & Diëtetiek die door het NCOI wordt georganiseerd. Het standpunt van de NVD hierover is als volgt:
De doelgroep voor deze opleiding Voeding & Diëtetiek is anders dan de doelgroep van het reguliere HBO onderwijs. Het NCOI richt zicht vooral op mensen die al werken of werkervaring hebben (zij-instroom) terwijl de Hogescholen zich vooral richten op de schoolverlaters van de middelbare school.
De NVD hecht zeer aan kwalitatief goede diëtisten. Dat begint bij de opleiding. Wij verlangen dan ook dat er sprake is van borging van kwaliteit van de opleiding. Voor de NVD betekent dit dat de opleiding (Hogescholen of andere instituten) erkend moet zijn volgens nationale en internationale normen. Voor de Nederlandse opleidingen is dat de NVAO accreditatie.  Tevens hanteren we de internationale standaarden van het ICDA en EFAD als minimale uitgangspunt. Op dit moment voldoet de opleiding van NCOI hieraan niet. Op grond daarvan geven wij nu dan ook geen steun aan de opleiding. Indien het NCOI wel aan de erkenningen voldoet zien wij hen als een normale opleidingspartner. Voor dit moment ontraden wij daarom praktijken of instellingen om mee te werken aan stageplaatsen.