Adverteren

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten biedt verschillende mogelijkheden aan externe partijen om haar leden te informeren. U kunt hierbij denken aan informatie over een nieuw of vernieuwd product of een dienst.


80% van de in Nederland werkende diëtisten zijn lid van hun beroepsvereniging, kiezen voor informatieverspreiding via onze kanalen is dus een goede keuze! Er zijn verschillende mogelijkheden, met verschillende prijzen.


De Nederlandse Vereniging van Diëtisten geeft een vakblad uit: Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek (NTVD).
Er zijn twee mogelijkheden om via dit tijdschrift informatie te ontsluiten:
1. het is mogelijk om een advertentie te plaatsen in het NTVD.
2. en het is mogelijk om informatie bij te sluiten (insert).


Wanneer u besluit via het NTVD de diëtisten te informeren kunt u dat afstemmen met Ria Bosman, werkzaam bij Lecturis, de uitgever van het tijdschrift. Zij is bereikbaar via de mail: ria@performis.nl  en telefonisch: 040 - 281 45 45.


U kunt de postadressen van onze leden kopen. Kosten hiervan zijn € 0,31 per adres, ex BTW, eenmalig te gebruiken. Wanneer u besluit om informatie separaat aan te bieden aan de diëtisten op hun adres, kunt u dit afstemmen met Wil Doesburg. Zij is bereikbaar via bureau@nvdietist.nl en 030 – 634 62 22.


Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het huren van een stand bij symposia georganiseerd door de NVD. Voor het huren van een stand op een symposium kunt u contact opnemen met Kitty Robben. Zij is bereikbaar via bureau@nvdietist.nl en 030 - 634 62 22.


U kunt aanbieden een presentatie te verzorgen bij een  NVD regiobijeenkomst. Hier zijn geen kosten aan verbonden. In de praktijk wordt er door de partij die de presentatie verzorgt vaak wel een locatie voor de bijeenkomst aangeboden en/of de catering verzorgd. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u uw voorstel mailen naar Kitty Robben, via bureau@nvdietist.nl. Zij informeert de regiobesturen eens per kwartaal over het nieuwe aanbod. De regiobesturen  besluiten of zij gebruik maken van het voorstel.