Accreditatie

Accreditatie voor bij- en nascholing is aan te vragen bij de Stichting ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).

Wat houdt accreditatie van bij- en nascholing in?
Met het verlenen van accreditatie wordt in feite een kwaliteitskeurmerk gegeven aan een scholingsactiviteit. De beoogde scholingsactiviteit wordt getoetst aan vastgestelde criteria op het vakinhoudelijke vlak (b.v. Sluit de scholing aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied), en tevens aan onderwijskundige criteria (b.v. Is de inhoud van de scholing afgestemd op het doel
van de scholing en de beschreven doelgroep) en organisatorische criteria (b.v. Vindt er evaluatie plaats).

Procedure voor aanvragen accreditatie
• Een scholingaanbieder biedt zijn scholingactiviteit aan bij het bureau van de Stichting ADAP. Het betreffende scholingsmateriaal wordt door de beoordelingscommissie van de stichting ADAP beoordeeld en al dan niet goedgekeurd. Bij goedkeuring krijgt de
scholingsaanbieder het recht voor die specifieke scholing het keurmerk uit te dragen. Als deelnemer aan een geaccrediteerde scholing kunt u verwachten dat u dit terug vindt op uw certificaat van deelname. Naast de behaalde studiepunten staat dan vermeld dat het
een geaccrediteerde scholing betreft. Binnen de stichting ADAP wordt momenteel nog uitgewerkt hoe herkenbaar is dat het daadwerkelijk om een geaccrediteerde scholing gaat (bv met logo en code).
• De accreditatieaanvraag wordt afgehandeld door het bureau van de St ADAP. Voor vakinhoudelijke beoordeling van de scholingen wordt een beroep gedaan op de paramedische beroepsverenigingen. Het aanspreekpunt voor het bureau van de St ADAP is de accreditatievertegenwoordiger binnen de paramedische beroepsverenigingen. De accreditatievertegenwoordiger verzoekt het netwerk specifieke deskundigheid om de betreffende beoordeling op zich te nemen. Indien geen netwerk voorhanden is zoekt zij in bredere zin een geschikte kandidaat. De vakinhoudelijk beoordelaar ontvangt van de St ADAP een vergoeding.

Verantwoordelijkheden
Het netwerk specifieke deskundigheid is verantwoordelijk voor een goede inhoudelijke beoordeling. De accreditatievertegenwoordiger van de NVD is verantwoordelijk voor een tijdige afhandeling van de vakinhoudelijke procedure De St ADAP is verantwoordelijk voor het gehele proces van accreditatie.

Voor informatie over procedures en kosten van accreditatie kunt u terecht bij Stichting
Accreditatie Deskundigheidbevorderende Activiteiten Paramedici
Postbus 19207
3501 DE UTRECHT
030-2315749
bureau@stadap.nl
www.accreditatie.nu