Vergoeding voor voedingsvoorlichting en cursussen

  1. Via een preventiepakket als onderdeel van een aanvullende verzekering.
  2. Via cursussen of voorlichtingsbijeenkomsten.


Ad 1. Via een preventiepakket, als onderdeel van een aanvullende verzekering
Een aantal zorgverzekeraars heeft in aanvullende pakketten een vergoeding opgenomen voor voedingsvoorlichting/preventie. Het betreft voorlichting die veelal ook vergoed wordt als deze door gewichtsconsulenten wordt geleverd.

Enkele zorgverzekeraars koppelen deze preventie aan patiënten met een BMI tussen 25 en 30.

De diëtist kan deze zorg niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening en betaalt deze aan de diëtist/instelling. Vervolgens dient u de rekening in bij uw zorgverzekeraar.  Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de soort polis ontvangt u al dan niet een (gedeeltelijke) vergoeding.
 

Ad 2. Via cursussen of voorlichtingsbijeenkomsten
De diëtist kan deze zorg niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening en betaalt deze aan de diëtist/instelling. Vervolgens dient u de rekening in bij uw zorgverzekeraar.  Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de soort polis ontvangt u al dan niet een (gedeeltelijke) vergoeding