logo NVD

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Wij geloven dat juiste voeding de basis is voor een gezonde Nederlandse samenleving. Wij helpen mensen om een goede leefstijl vol te houden of ondersteunen daar waar ziekte vraagt om aanpassingen. Dit doen wij vanuit wetenschappelijke onderbouwing en ervaring. Wij snappen de ingewikkelde relatie tussen voeding en ziekte en begrijpen dat ieder mens uniek is. Dat maakt ons vak zo interessant!

 

De NVD maakt zich sterk voor goede diëtetiek voor iedere Nederlander en komt op voor de belangen van alle diëtisten. We gaan en staan voor een samenleving waar iedereen toegang heeft tot gezonde voeding.

 

Word lid en help mee aan onze missie!

Nieuws

Nieuwe richtlijn voor het uitwisselen van patiëntgegevens

Welke patiëntgegevens wisselen een arts en paramedicus met elkaar uit en op welk moment? Dit staat nu beschreven in de nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus). Deze richtlijn is afgeleid van de richtlijn Informatie-uitwisseling Huisarts en Specialist (HASP) die al uitgebreid wordt toegepast.

Vertel ons verhaal met de NVD-mediaprijs

Om de impact van de diëtetiek en de rol van de diëtist in onze samenleving te onderstrepen, schrijft de NVD een mediaprijs uit van €15.000. Vanaf 1 december kunnen diëtisten, auteurs of mediamakers, of iedereen die onze missie ondersteunt, een voorstel indienen voor een boek, een documentaire, een film, een artikelen reeks, een digitaal platform, een app of een andere (audio) visuele, digitale  of tekstuele productie.

NVD: maak diëtetiek integraal onderdeel bij behandeling, herstel en voorkoming van ziekten

Medische richtlijnen waarin wordt verwezen naar voeding moeten veel praktischer en concreter. Dat stellen wij in ons persbericht aan de vooravond van de Dag van de Diëtist. “Ondanks dat er steeds meer medische richtlijnen en zorgpaden komen die het belang van voeding voor de gezondheid en goed herstel ondersteunen, zien we dat het nog lang niet overal optimaal wordt ingezet of uitgevoerd'' stelt Bianca Rootsaert, directeur van de NVD. 

Dossiers

Corona

Patiëntenzorg, voedingsbeleid en herstelzorg bij COVID-19

 

GLI en de diëtist
Algemeen, tarieven, interventies, samenwerking, stappenplan en aantekening leefstijlcoach

Regionalisatie

Juiste Zorg op de Juiste Plek, regionalisatie, samenwerking

 

Meer uren kinderdiëtetiek

Achtergrond, VWS, knelpunten, factsheet, praktijkverhalen

 

Zorgovereenkomsten diëtetiek

Tarieven, contracten, werkagenda Diëtetiek