logo NVD

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Wij geloven dat juiste voeding de basis is voor een gezonde Nederlandse samenleving. Wij helpen mensen om een goede leefstijl vol te houden of ondersteunen daar waar ziekte vraagt om aanpassingen. Dit doen wij vanuit wetenschappelijke onderbouwing en ervaring. Wij snappen de ingewikkelde relatie tussen voeding en ziekte en begrijpen dat ieder mens uniek is. Dat maakt ons vak zo interessant!

 

De NVD maakt zich sterk voor goede diëtetiek voor iedere Nederlander en komt op voor de belangen van alle diëtisten. We gaan en staan voor een samenleving waar iedereen toegang heeft tot gezonde voeding.

 

Word lid en help mee aan onze missie!

Nieuws

Schrijf je in voor ons online event

Dit jaar gaan we voor het eerst live met de ALV, aansluitend kun je kijken naar een webinar met de eerste hoogleraar diëtetiek van Nederland: Marian de van der Schueren. Het hoofdbestuur bespreekt graag het Jaarverslag en het financieel jaarverslag van 2019 en we laten zien hoe ver we zijn met de uitvoering van ons Jaarplan 2020. 

NVD: maak diëtetiek integraal onderdeel bij behandeling, herstel en voorkoming van ziekten

Medische richtlijnen waarin wordt verwezen naar voeding moeten veel praktischer en concreter. Dat stellen wij in ons persbericht aan de vooravond van de Dag van de Diëtist. “Ondanks dat er steeds meer medische richtlijnen en zorgpaden komen die het belang van voeding voor de gezondheid en goed herstel ondersteunen, zien we dat het nog lang niet overal optimaal wordt ingezet of uitgevoerd'' stelt Bianca Rootsaert, directeur van de NVD. 

Platform Voeding verbindt professionals in voeding

Platform Voeding Nederland is een samenwerkingsverband tussen 7 partijen, waaronder de NVD, met autoriteit op het gebied van voeding. Het platform is ontstaan vanuit de behoefte aan eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding richting (zorg)professionals. Het platform richt zich op het bevorderen van onderbouwde informatie, adviezen én scholing op het gebied van voeding, door samenwerking en afstemming.

Dossiers

Corona

Patiëntenzorg, voedingsbeleid en herstelzorg bij COVID-19

Regionalisatie

Juiste Zorg op de Juiste Plek, regionalisatie, samenwerking

 

Meer uren kinderdiëtetiek

Achtergrond, VWS, knelpunten, factsheet, praktijkverhalen

 

Zorgovereenkomsten diëtetiek

Tarieven, contracten, werkagenda Diëtetiek