logo NVD

Accreditatie aanvragen

Accreditatie voor bij- en nascholing is aan te vragen bij de Stichting ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).

 

Aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de negen paramedische beroepsverenigingen, waaronder diƫtisten, kunnen hun activiteiten laten accrediteren volgens een door ADAP ontwikkeld toetsingssysteem.

 

www.accreditatie.nu