logo NVD

6. Opschalen zorg

Update 13 oktober:

Vandaag is er een update gekomen op het Triage stappenplan en het hygiëneprotocol
De wijziging zit vooral in het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) op bladzijde 5. 

Update 6 augustus

 

Hoe ga ik om met mijn patiënten die op vakantie zijn geweest?

Komende periode zullen er veel patiënten terugkeren van hun vakantie, patiënten die ook buiten Nederland op vakantie zijn geweest. Bij een aantal van deze landen wordt vakantiereizen afgeraden, hierbij is het reisadvies dan ‘oranje’ of ‘rood’. De kleurcodes geven aan hoe veilig een land of gebied is, of in het land of het gebied een veiligheidsdreiging is. Op Nederland wereldwijd staat het advies per kleurcode toegelicht. Op deze site staat ook het actuele reisadvies per bestemming. De reisadviezen zijn niet bindend. Code rood en oranje staan gelijk aan een negatief reisadvies.

 

Kun je een patiënt behandelen die op vakantie is geweest?

Wanneer een patiënt is teruggekeerd uit een gebied met een ‘oranje’ of ‘rood’ reisadvies, valt deze tot 2 weken na thuiskomst onder de categorie ‘rood’ in het triage stappenplan. Tot 2 weken na thuiskomst kan reguliere paramedische zorg op afstand/digitaal plaatsvinden. Er kan geen consult plaatsvinden in de paramedische praktijk of thuissituatie en alleen bij irreversibele schade kan een spoedconsult aan huis plaatsvinden met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

 

Wanneer een patiënt terugkomt uit een gebied met een ‘geel’ reisadvies, valt deze onder de categorie ‘groen’ in het triage stappenplan. De behandeling kan ‘normaal’ plaatsvinden volgens het triage stappenplan.

 

Mocht het reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland veranderd zijn van ‘geel’ naar ‘oranje’, dan dien je uit te gaan van code ‘oranje’. De patiënt valt tot 2 weken na thuiskomst onder categorie ‘rood’ in het triage stappenplan, ook als de patiënt geen symptomen van COVID-19 heeft. Als de patiënt na de 2 weken thuisquarantaine geen symptomen van COVID-19 heeft ontwikkeld, kan de behandeling gestart of hervat volgens het triage stappenplan.

 

Communicatie met patiënten in coronatijd
Zorgaanbieders hebben inmiddels allerlei vormen van communicatie ontwikkeld en tot uitvoering gebracht voor het weer opstarten van de reguliere zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een aantal aansprekende voorbeelden van communicatie met patiënten uit de diverse sectoren verzameld. De resultaten zijn omgezet in concrete handvatten voor de zorgaanbieder die de communicatie met patiënten wil verbeteren of uitbreiden. Bekijk de NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’ met de voorbeelden en adviezen over het bereiken van patiënten met de verschillende vormen van communicatie.

De NZa-Special is gemaakt in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS.


Update 7 juli 2020

In lijn met de nieuwe verruimigen in de beperkingen rondom Corona per 1 juli, vullen wij ons triage stappenplan van mei aan met een addendum. Hierin vind je het advies voor het herstarten van groepsbehandeling. Het addendum is in gezamenlijkheid opgesteld door NVD, KNGF en de PPN partners.


Update 11 mei

We hebben een infographic gemaakt waarin we laten zien waar patiënten aan moeten denken als ze de diëtist bezoeken tijdens corona. 


Update 6 mei:

FAQ verantwoord opschalen
Naar aanleiding van ons stappenplan 'Verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerste lijn tijdens de coronacrisis' en het hygïeneprotocol zijn er een aantal vragen van jullie binnen gekomen. Deze hebben wij gebundeld en beantwoord in deze FAQ

In ons document 'Organisatie praktijk' staan tips voor de herinrichting van de organisatie van zorg.
De NVD gaat ervan uit dat de praktijkhouder professionele afwegingen maakt in het realiseren van een veilige omgeving voor patiënt, diëtist of medewerker. Voor de inrichting van de praktijkruimten volg je de algemeen geldende regels van het RIVM en VWS. Hanteer bij het inrichten van de praktijk zoveel mogelijk de 1,5 meter regel.

Update 1 mei:

 

Op 30 april hebben we van het RIVM en VWS duidelijkheid gekregen over de voorwaarden van verantwoord opschalen van de paramedische zorg in de eerste lijn.

Het is noodzakelijk om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van RIVM (van 30 april) is een stappenplan gemaakt. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg plaats kan vinden. Het accent ligt nog steeds, waar het effectief is, op het leveren van zorg op afstand.

Met het stappenplan Verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerste lijn tijdens de coronacrisis en het hygiëneprotocol is het mogelijk om de zo belangrijke (noodzakelijke) diëtistische zorg in Nederland op een veilige en verantwoorde wijze op te schalen.

Dit betekent dat, als het om noodzakelijke zorg gaat en digitale zorg op afstand niet passend is, je weer face-to-face consulten kunt voeren. Om de zorg veilig en verantwoord te laten verlopen zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. Deze vind je in het stappenplanOns advies is om het document goed door te nemen en het te gebruiken bij je afwegingen.


Het stappenplan en hygiëneprotocol zijn geldig tot 19 mei. Daarna zal het, afhankelijk van de maatregelen van de overheid en RIVM, worden aangepast.

De stukken zijn tot stand gekomen in samenwerking met de andere paramedische beroepsgroepen (PPN) en met KNGF en SKF na afstemming met VWS en RIVM.

Met de NVD Commissie eerste lijn en de werkgroep Voeding na COVID gaan we kijken of het nodig is om de documenten aan te vullen met specifieke aspecten voor de diëtetiek.

Wij komen op een later moment terug op de manier waarop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangevraagd kunnen worden, in de verwachting dat deze voor een zeer selecte groep patiënten nodig zal zijn.

Heb je vragen? Mail deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Die input gebruiken we voor het overleg met de Commissie Eerste lijn en de werkgroep Voeding na Covid.