logo NVD

7. Herstelzorg ex-COVID-patiënten

Eerstelijns paramedische herstelzorg COVID-19 wordt vergoed uit de basisverzekering

Eerstelijns paramedische herstelzorg, voor patiënten met ernstige klachten ten gevolge van COVID-19, wordt per 18 juli vergoed uit de basisverzekering. Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie , ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Deze regeling is tijdelijk, voor de periode van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 en wordt onder voorwaarden vergoed uit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op deze aanspraak. Paramedische behandelingen die voor 18 juli 2020 zijn gegeven worden niet vergoed onder deze regeling en moet op de gebruikelijke manier worden gedeclareerd.

 

Uit welke zorg bestaat paramedische herstelzorg?

Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Het is per patiënt verschillend welke zorg er nodig is. Afhankelijk van de klachten beoordeelt de huisarts of medisch specialist welke zorg nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum

 

Wie komt in aanmerking voor deze paramedische herstelzorg?

Mensen met ernstige COVID-19 die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. De medisch specialist of huisarts stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of paramedisch herstelzorg aangewezen is, welke interventie en in welke omvang.

Verwijzing voor paramedische herstelzorg

Om in aanmerking te komen voor de aanspraak paramedische herstelzorg COVID-19 is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist vereist. De huisarts of medisch specialist stelt vast of paramedisch herstelzorg aangewezen is, welke interventie en in welke omvang.

Samen met de paramedische beroepsgroepen KNGF, VvOCM, EN en NVLF hebben we een factsheet ontwikkeld die medici helpt bij doorverwijzen.

Voor paramedische herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.

 

Duur van de behandeling

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van de eerste behandeltermijn is 6 maanden.
Na ongeveer 3 maanden dient er schriftelijke rapportage aan de (huis)arts plaats te vinden. De (huis)arts besluit op basis van de schriftelijke rapportages van de betrokken paramedici óf de zorg voortgezet moet worden. Deze tussentijdse evaluatie is als voorwaarde opgenomen in de aanspraak paramedische herstelzorg Covid-19.

Na 6 maanden kan alleen op indicatie van een medisch specialist een beroep gedaan worden op een tweede behandeltermijn. In deze tweede behandelperiode geldt opnieuw een maximale behandelomvang per zorgvorm: 

  • Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum

Lees de vragen & antwoorden over de aanspraak op de 2e behandeltermijn herstelzorg

 

Voorwaarden voor de patiënt

Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat patiënten mee moeten werken aan onderzoek. De  patiënt moet toestemming geven dat de anoniem gemaakte behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 onderzocht.
Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed.

In deze brief staat informatie over de vergoeding van paramedische herstelzorg na COVID-19.

 

Onderzoek

Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen, is dat patiënten bereid moeten zijn mee te werken aan onderzoek. Er moet toestemming gegeven worden om behandelgegevens van deze herstelzorg te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 patiënten onderzocht.


Het onderzoek bestaat uit 2 delen:
Cohort 2020: het retrospectieve gedeelte: voor alle patiënten die vanaf maart 2020 tot 1 januari 2021 een paramedische behandeling in het kader van COVID-19 hebben ondergaan.
Cohort 2021: het prospectieve gedeelte, te starten vanaf 1 januari 2021. Vanaf dit moment kunnen patiënten gevraagd worden extra vragenlijsten in te vullen of extra testen te ondergaan. De patiënt geeft hiervoor schriftelijke toestemming door middel van een informed consent formulier.

Meer informatie over beide onderzoeken vind je op de website van het NTVD. Iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diëtetiek behandelplan binnen de paramedische herstelzorg

Op de website van het NTVD kan je het behandelplan vinden.
 

Diagnosecode

Er is geen diagnosecode voor COVID-19, maak in je dossier gebruik van de code 0028 (andere infectieziekten). Code 0028 wordt niet vaak gebruikt en is daarom makkelijk uit de systemen te filteren. Zo houd je zicht op welke patiënten je voor herstelzorg na COVID-19 in behandeling hebt/had.

Prestatiecodes en declaratievoorwaarden
Voor het declareren van diëtetiek zijn er aparte Covid-19 herstelzorg prestaties aangemaakt. Het gaat om 22 codes: 11 voor de herstelzorg en 11 voor de verlengde herstelzorg. Zorgverzekeraars Nederland heeft laten weten dat vanaf 1 november 2020 de systemen van de zorgverzekeraars zijn ingericht en kunnen de declaraties ingestuurd worden.

Ten behoeve van eerstelijns Covid-herstelzorg die geleverd wordt in het ziekenhuis en die gedeclareerd wordt via de ziekenhuis-declaratiestandaard, zijn er aparte Covid zorgprestaties aangemaakt waarop diëtetiek kan worden gedeclareerd. De reden hiervoor is dat zorgprestaties in de ziekenhuizen afwijken van de zorgprestaties in de eerste lijn.

In deze brief staan alle prestatiecodes en alle declaratievoorwaarden op een rij.

Ziekenhuizen die deze zorg willen declareren, kunnen dit op een later moment doen en worden daarover nog geïnformeerd.

 

Voor meer informatie: