logo NVD

8. Meerkostenregeling

Update 20 oktober 2020

Vorige week hadden we een overleg over de meerkostenbijdrage met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de andere paramedische beroepsgroepen. We hebben de belangrijkste uitkomsten voor je op een rij gezet.

Meerkostenbijdrage

 • Er is gekozen voor 2020 als grondslag om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de actuele situatie van praktijken.
 • Dit houdt in dat de regeling en de hoogte van de bijdrage pas in 2021 definitief kan worden vastgesteld.
 • Het is daarin belangrijk dat praktijken snel in 2021 hun declaraties over 2020 indienen.
 • ZN probeert snel met meer informatie te komen over het moment waarop de declaraties moeten worden ingediend.
 • Daarbij probeert ZN ook inzicht geven in het termijn waarop wordt uitbetaald.
 • Inzet is om voor de eindafrekening van de CB (medio 2021) de MB te hebben uitgekeerd.
 • Er zal per zorgverzekeraar worden uitbetaald.
 • Percentage van de jaaromzet is tot stand gekomen om verantwoording met bonnen of facturen te voorkomen.
 • De grondslag (verzekerde zorg vanuit de BV en AV) is in principe niet anders voor diëtisten die wel of geen contract hebben met de verzekeraar.
 • De inhaalcorrectie die praktijken betalen als ze de continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd heeft geen invloed op de grondslag en de hoogte van de meerkostenregeling.
 • Deze regeling staat los van de opslag van de tandartsen (door de NZa bepaald)

Continuïteitsbijdrage

 • Praktijken die lokaal in financiële problemen kunnen zich richten tot de preferente zorgverzekeraar. Dit is het basisuitgangspunt dat zorgverzekeraars zorgplicht hebben en je als zorgaanbieder bij financiële problemen contact kunt opnemen met de zorgverzekeraar. Dat is dus niet specifiek voor de coronacrisis.
 • Er is gevraagd of er een nieuwe ronde komt van de continuïteitsbijdrage vanwege de tweede golf en de nieuwe maatregelen. Hier wordt op dit moment nog niet over gesproken.

 

Update 5 oktober 2020

Vandaag hebben we overleg gevoerd met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de meerkostenregeling. 

 

Wij hebben de volgende vragen ingebracht en daar ook antwoorden op gekregen:

 • Telt de continuïteitsbijdrage (CB) mee voor de omzet bepaling van de meerkosten?
  - Nee, de CB zit niet in de berekening van de omzet.
 • Leidt de tweede golf tot een aanpassing van de beginselen/genoemde percentages, bijvoorbeeld omdat ook de eisen kunnen wijzigen t.a.v. PBM?
  - Dat is nu in overweging bij ZN
 • Hoe ziet de beoordeling van 0.2% en 0,8% er uit? Wat zijn de kaders?
  - Er komt per zorgsoort een percentage. En inschatting van kosten per FTE (niet per medewerker).Er is geen verschil tussen wel of niet gecontracteerd, maar de datum/deadline van indienen van declaraties is wel belangrijk.
 • Hoe ziet het proces er uit?
  - Het aanvraagloket gaat pas open als alle declaraties binnen zijn. We hebben aangedrongen op snelle uitbetaling.
 • Is het betaalbedrag per zorgverzekeraar?
  - Ja
 • Zijn de uitkeringen op basis van BTW? Wat kun je in rekening brengen?
  - ZN gaat de FAQ nog eens nalopen of hier onduidelijk zit.
 • Ketenzorg en meerkosten: hiervoor bij Ineen aankloppen?
  - Ja.  
  Wat zijn de criteria en kaders tussen aannemer en onder aannemer; behoefte aan duidelijkheid. 
  - ZN onderkent dit en gaat zich hierover nog buigen. De NVD heeft aangedrongen op een tripartiete overleg.

  Openstaande vragen:
 • Is er een ander percentage mogelijk voor kleine praktijken?

 

Update 2 oktober 

Zorgverzekeraars willen een grote groep zorgaanbieders (veelal met een jaaromzet kleiner dan 10 miljoen euro) tegemoet komen in de extra kosten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit is nu vertaald in de meerkostenregeling. De vergoeding voor iedere zorgaanbieder wordt berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. De percentages worden, met behulp van een onafhankelijk bureau, toegespitst op de specifieke situatie van de verschillende beroepsgroepen. In 2021 worden de definitieve percentages vastgesteld en gecommuniceerd. Zorgaanbieders ontvangen dan ook meer informatie over het aanvragen van de bijdrage.
De NVD gaat deze regeling nog verder bestuderen.