logo NVD

1. Zorg patiënten

Hier vind je alle vragen en antwoorden over patientenzorg. 

Update 13 oktober 2020:

Vandaag is er een update gekomen op het Triage stappenplan en het hygiëneprotocol
De wijziging zit vooral in het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) op bladzijde 5. 

 

Update 4 september:

Prestatiecodes herstelzorg beschikbaar via Vektis

De prestatiecodes voor de Herstelzorg bij COVID-19 zijn nu beschikbaar via Vektis. Het gaat om maar liefst 22 codes: 11 voor de herstelzorg en 11 voor de verlengde herstelzorg.
Heb je vragen over het inzetten van deze codes? Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk of maken er, bij veel dezelfde vragen, een FAQ van.

Update 2 september:

Diëtisten zijn nu zorgverlener in COVID-19 richtlijn

Goed nieuws. Tot voor kort zagen VWS, RIVM en GGD diëtisten niet als zorgverlener in het COVID19 beleid, maar als ‘contactberoep’. Daardoor moesten diëtisten (en andere paramedici) die contact hadden met een positief geteste patiënt, maar zelf geen klachten hadden, toch in quarantaine. Voor zorgverleners geldt dit laatste niet, die mogen – onder voorwaarden- wel werken.

Na lang aandringen is nu door de COVID crisismanager bij VWS besloten dat het beleid wordt aangepast: we worden nu eindelijk als zorgverlener gezien. Subtiele wijziging in het beleid is verder dat continuïteit van zorg het uitgangspunt is. En het blijft natuurlijk een richtlijn: de GGD kan individuele situaties verschillend beoordelen.

 

Update 17 juli:

 

Extra vergoeding diëtetiek bij herstelzorg na COVID
Patiënten met ernstige gevolgen door COVID-19 krijgen 7 uur diëtetiek vergoed uit de basisverzekering. Gezondheidsminister Tamara van Ark volgt hiermee het advies van Zorginstituut Nederland (ZIN), dat mede tot stand kwam door de onderbouwing die wij hiervoor in mei aanleverden.

 

Niet alleen patiënten die zorg hebben gekregen op de intensive care kunnen een beroep doen op het uitgerekte basispakket. Ook Nederlanders die op reguliere ziekenhuisafdelingen hebben gelegen of thuis ernstig ziek waren, komen in aanmerking voor de hulp.

Daarmee kunnen zij straks zes maanden aanspraak maken op de paramedische zorg, wat eenmalig met zes maanden verlengd kan worden als een medisch specialist dat noodzakelijk acht. Het kan ook al na drie maanden gestopt worden, mocht de zorg niet meer noodzakelijk zijn.

Unieke declaratiecode

Om de aanspraak zo snel mogelijk in te kunnen zetten wordt aangesloten bij huidige declaratiemethoden. Er zal een unieke herkenbare codering worden ingevoerd voor de diëtetiek. Zodra bekend is om welke code het gaat hoor je dit van ons. 

 

Update 17 april:

Overdracht na ontslag Covid-patiënten uit het ziekenhuis

In hoeverre mogen we verwachten dat een ziekenhuis bij ontslag actief actie onderneemt om een patiënt over te dragen?
- Ideaal is als dit wel gebeurd, maar de werkelijkheid is anders. Er zijn goede voorbeelden van goede overdrachten. Maar dat komt omdat er dan ook goede relaties tussen tweede lijn en eerste lijn zijn. Soms waren die er al, maar we zien ook dat diëtistenpraktijken eerste lijn zich pro actief aanbieden aan de tweede lijn. Dat wordt als heel prettig ervaren.

Waarom worden er soms geen verwijzingen meegegeven?
- Dat is niet wenselijk, maar door de hectiek is dat niet te voorkomen geweest. Als het rustiger wordt moet dit ook beter gaan lopen. Van de eerste lijn wordt wel verwacht dat ze er dan pro actief achter aan zitten hebben we gemerkt.

Zorgunits voor Covidpatiënten die door de 2e of 3e lijn geïnitieerd worden (ELV-indicatie), worden die betaald uit basisverzekering?
- Op dit moment is het heel onoverzichtelijk hoe de geldstromen lopen. Er is geen draaiboek. We zien dat ondernemende ziekenhuizen of verzorgingstehuizen hulp bieden, maar soms ook niet. Dan gaat het meteen van de tweede lijn naar de eerste lijn. Op dit moment komt alles voor. Wat wel belangrijk is, is dat we goed in beeld krijgen of revalidatie na Covid nu wel of niet een aparte aanspraak gaat worden. Als NVD zijn we er druk mee bezig om duidelijkheid te krijgen.Update 10 april:


Gespreksleidraad coronavirus bij met mensen met een verstandelijke beperking

Het Nivel en Koraal, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben samen een gespreksleidraad opgesteld voor professionals van deze groep mensen. De handleiding dient als hulpmiddel bij het tijdig voeren van een gesprek over het beleid bij een besmetting met het coronavirus

 

Update 9 april

 

Gespreksleidraad praten over corona met mensen met een verstandelijke beperking

Het Nivel en Koraal, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben samen een gespreksleidraad opgesteld voor professionals die zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. De handleiding dient als hulpmiddel bij het tijdig voeren van een gesprek over het beleid bij een besmetting met het coronavirus mensen met een verstandelijke beperking.


Borstvoeding tijdens COVID-19 epidemie

Tijdens de COVID-19 epidemie is het advies aan moeders om vooral door te gaan met borstvoeding geven. Kijk voor meer informatie op de website van de Borstvoedingsraad.

 

Corona check-app nu ook in Utrecht
Het UMC Utrecht maakt nu ook gebruik van de corona check-app van het OLVG. Als iemand naar aanleiding van deze check advies krijgt om medische hulp in te schakelen dan verwijst het UMC Utrecht deze persoon naar een zorgverlener in de eigen regio.

Deze app van het OLVG was eerder al beschikbaar voor inwoners van Groot-Amsterdam die gezondheidsproblemen hebben die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt.

Berichtgeving rondom obesitas en coronapatiënten op de IC

Gisteren was in het nieuws dat van de coronapatiënten op de intensive care, de meesten overgewicht hebben. Dat baart mensen met overgewicht zorgen. Het is belangrijk dat zij (nu) geen crashdieet gaan volgen; in een al eerder gepubliceerd blog van diëtist Anke Kalisvaart lees je hier meer over. 


Luister ook het radiofragment van Dit is de dag met een reactie van internist Liesbeth van Rossum en Jaap Seidell.

 

Videobelprogramma's
Een overzicht van alle videobelprogramma’s en tips

Ondervoeding (bij ouderen) voorkomen
Een overzicht van interessante websites en tips van diëtisten over het voorkomen van ondervoeding (bij ouderen).

Advies aan gezonde mensen

Een aantal tips over voeding voor gezonde mensen en mensen in quarantaine.

GLI zorgverlening tijdens de coronacrisis
De NZa biedt verruiming aan voor zorg op afstand (zie nza.nl/actueel). Dit geldt ook voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld rondom de gecombineerde leefstijlinterventie. Via deze brief laten zorgverzekeraars weten hoe zij aankijken tegen de GLI in tijden van de coronacrisis en de verruiming van NZa voor zorg op afstand.

Face-to-face behandeling

De voorkeur is digitale zorg, maar als dat niet kan dan kan hoogst noodzakelijke zorg face-to-face worden geleverd. Deze beoordeling is aan de zorgprofessional, dus ook de diëtist, en de noodzaak hoeft dus niet door de arts te worden beoordeeld. Als er aanleiding voor is, stem je natuurlijk wel af met een (huis)arts. Hiermee wordt belangrijke verantwoordelijkheid neergelegd bij jou als diëtist. 

Ketenzorg

Wij krijgen van jullie signalen dat sinds de eerste corona maatregelen er niet of nauwelijks nieuwe ketenzorgverwijzingen worden ontvangen. Voor de zorggroepen loopt het ketentarief dat zij krijgen van de preferente zorgverzekeraar wel gewoon door. In het afgesproken kwartaaltarief zit een bedrag dat gereserveerd is voor de diëtetiek. Diëtetiek krijgt uit dat ketentarief echter alleen betaald als er ook zorg wordt geleverd. Het aantal verwijzingen is in maart terug gelopen, terwijl een deel ervan gewoon via telefonische consultatie of videobellen kan verlopen. VWS en ZN dringen er ook op aan om zorg zoveel mogelijk door te laten lopen. Hoe zorgen we er voor dat de verwijzingen door blijven lopen?

We hebben deze vraag vandaag voorgelegd bij ZN en gevraagd of zorgverzekeraars hierin een rol kunnen of moeten spelen. Wordt vervolgd.

Verwijzing van tweede naar eerste lijn vanwege werkdruk in de tweede lijn

Er vinden meer en sneller verwijzingen plaats vanuit de tweede lijn. Het is echter nu niet duidelijk of een bepaalde zorg in een dbc/dot valt van het ziekenhuis. Bij wie moet de eerste lijn nu declareren? Bij het ziekenhuis? Bij de zorgverzekeraar? Ook deze vraag hebben we vandaag voorgelegd aan ZN. Zodra we meer weten, berichten we hierover in dit dossier.


Vragen van patiënten over het coronavirus

Op de site van Pharos staat de informatie over het coronavirus eenvoudig en ook in andere talen uitgelegd. 

Statement PPN 

De NVD samen met de andere paramedische beroepsgroepen (PPN) overlegd over onder meer  paramedische zorg als noodzakelijke zorg. Dat leidde tot het volgende statement van PPN.

Levering drink- en sondevoeding

Eurocept, Medireva, Sorgente en Mediq voorzien geen problemen met de levering van drink- en sondevoeding, er zijn geen tekorten. Er wordt altijd al een beperkte machtiging afgegeven, dus hamsteren is niet mogelijk.

Informeren patiënten

Diëtist Monique Benhaddou stuurde ons (in Word) een voorbeeldbrief en voorbeeldtekst voor de voicemail die andere diëtisten mogen gebruiken om hun patiënten te informeren. Hartelijk dank Monique!

Ondersteunen andere zorgverleners

Wees bereikbaar voor de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige in je regio. Laat ze weten dat ze patiënten met vragen over voeding, drinkvoeding en sondevoeding direct naar jou kunnen doorsturen. Hiermee ontlast je ook hen in zorgvragen. Wellicht ben je fysiek niet aanwezig in de huisartsenpraktijk, maar kun je telefonische consulten doen. Indien echt nodig, dan kun je acute zorg thuis verlenen.

Geef door op welk mailadres en telefoonnummer je bereikbaar bent. We hebben een voorbeeldmail voor je gemaakt, die je aan je huisarts kunt sturen. 

Wees solidair met collega diëtisten in de ziekenhuizen en revalidatiecentra. Zorg ervoor dat je zorg kunt overnemen als patiënten eerder worden ontslagen, of daar niet terecht kunnen omdat de poliklinieken gesloten zijn.

Is diëtist een cruciaal beroep?

Ja, diëtist is een cruciaal beroep, omdat het een beroep is binnen het zorgdomein. Hier hanteert VWS een brede definitie. Deze uitspraak is belangrijk voor bijvoorbeeld opvang op scholen of kinderopvang. Als één van de ouders werkzaam is in de zorg, kan daar aanspraak op worden gemaakt. We zijn in afwachting van een officiële bevestiging door het ministerie. Mocht je problemen ondervinden bij de opvang of op scholen, dan kun je ze alvast verwijzen naar de website van de NVD.