logo NVD

2. Veiligheid diëtist en de patiënt

Hier vind je alle vragen en antwoorden over de veiligheid van diëtist en patiënt.. 

 
Update 13 oktober:


Vandaag is er een update gekomen op het Triage stappenplan en het hygiëneprotocol
De wijziging zit vooral in het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) op bladzijde 5. 

 

Update 17 april:

 

Kunnen we als diëtist in aanmerking komen voor coronatesten?
Op dit moment niet. We gaan er van uit dat er OF 1,5 meter zorg geleverd kan worden, of via beeldbellen, OF dat er beschermende kleding komt als patiënt gezien moet worden en er risico is. We zijn bezig om dat goed in kaart te krijgen.

 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd. Het RIVM publiceerde hierover het advies ‘Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis’.


Noodplan bij ziekte

Een diëtist deelt met ons haar noodplan bij ziekte dat ze heeft gemaakt voor het geval ze zelf (ernstig) ziek wordt. Het kan handig zijn om voor jezelf een plan te schrijven, dit te printen, ergens neer te leggen en/of kort te sluiten met je collega(’s). Overleg ook met je partner wie hij/zij moet bellen als er iets aan de hand is.


Wat te doen bij verschillend beleid tussen huisartspraktijken

Zorgcentra en huisartsenpraktijken gaan verschillend om met het wel of niet fysiek toelaten van andere zorgprofessionals. Overleg met de betreffende praktijk wat in die situatie wenselijk is en hoe jij als diëtist hierin handelt. Is jouw fysieke aanwezigheid gewenst houd je dan aan de adviezen van het RIVM. Kom niet als je zelf klachten hebt en neem de hygiënemaatregelen in acht.

Het hoeft geen probleem te zijn als je fysiek aanwezig bent in de ene praktijk terwijl de andere praktijk strengere eisen stelt en de deur gesloten houdt. Immers je zult in dit laatste geval geen extra risico voor verspreiding vormen omdat je geen fysiek contact hebt in de betreffende praktijk.


Hoe bescherm ik me als er geen zorg op afstand geboden kan worden?

Als er bijvoorbeeld ondersteuning bij sondevoeding of bij palliatieve (thuis)zorg wenselijk is, stem dan zo veel mogelijk af met de huisarts, wijkverpleging en/of mantelzorgers. Vraag je af of je fysieke aanwezigheid noodzakelijk is en hanteer de hygiënemaatregelen van het RIVM. Beschermende kleding is schaars en we moeten heel kritisch zijn op het gebruik ervan. Mocht beschermende kleding ook noodzakelijk zijn voor de diëtist dan zullen we dit punt onder de aandacht brengen bij het landelijk netwerk acute zorg (ROAZ).


Fysieke afspraken met patiënten

Volg het beleid van de huisartsenpraktijk of lokale organisatie waar je werkt. Zet je afspraken zo veel mogelijk om in een telefonisch of videoconsult. Voor kwetsbare patiënten zoals ouderen kun je zo veel mogelijk afstemmen met de wijkverpleging en/of hun  mantelzorgers. Is het noodzakelijk om wél een face-to-face afspraak met een patiënt te hebben, neem dan de hygiënemaatregelen in acht die door het RIVM zijn opgesteld.