logo NVD

Dossier meer uren diëtetiek voor kinderen


3 behandeluren diëtetiek in het basispakket is heel erg weinig, want een dieetbehandeling is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon. Voor veel kwetsbare groepen zijn deze 3 uur echt véél te weinig, waaronder kinderen die dieetadvisering nodig hebben.

 

Meer uren diëtetiek in het basispakket voor kinderen: geen luxe maar noodzaak!

Het netwerk kinderdiëtisten (NKD) heeft de afgelopen tijd de actie ‘Meer uren diëtetiek in het basispakket voor kinderen: geen luxe maar noodzaak!’ opgezet, die wij graag ondersteunen. Het NKD en de NVD trekken dan ook samen op in deze actie. Dit past in ons streven om het aantal uren diëtetiek in de basiszorg te verhogen, te beginnen bij de kwetsbare groepen.

Waarom meer uren kinderdiëtetiek?

  • Kinderen zijn de toekomst: de eerste duizend dagen zijn cruciaal voor de gezondheid van een kind. Voedingsproblemen of een ongezonde leefstijl op jonge leeftijd blijven op volwassen leeftijd bestaan en betekenen hogere kosten voor de gezondheidszorg.
  • Voor diëtetiek is de aanspraak 3 uur per jaar en er is geen onderscheid in de aanspraak voor volwassenen en kinderen. Bij fysiotherapie is de aanspraak voor kinderen 18 behandelingen per jaar en onbeperkt bij chronische/aangeboren aandoeningen. Ook voor logopedie en tandheelkunde is de aanspraak voor kinderen tot 18 jaar onbeperkt. Er is dus sprake van ongelijkheid in de vergoeding van (paramedische) zorg aan kinderen tot 18 jaar.

Knelpunten door te weinig uren diëtetiek

  • De diëtist heeft bij lange na niet voldoende tijd om de dieetbehandeling van kinderen goed uit te voeren en/of af te ronden. De dieetbehandeling stopt vroegtijdig na 3 uur, terwijl de doelen niet zijn behaald. Er is geen sprake van een goede follow-up van de zorg en er is meer kans op terugval. Soms moet een kind dan noodgedwongen worden terugverwezen naar de 2e lijn of een andere hulpverlener voor vervolgbehandeling. Dat verhoogt de kosten onnodig en maakt de behandeling complexer.
  • Door steeds kortere opname in het ziekenhuis, wordt een kind sneller overgedragen naar een eerstelijns diëtist. Die krijgt hierdoor kinderen met complexere problematiek in behandeling. Dit zorgt voor dilemma’s vanwege de korte behandeltijd.

Lees voor een uitgebreide toelichting de memo van het NKD: ‘Meer uren diëtetiek in het basispakket voor kinderen: geen luxe maar noodzaak!’

Knelpunten uit de diëtistenpraktijk

Het NKD verzamelde in 2018/2019 onder haar leden ongeveer 75 voorbeelden uit de praktijk, om te laten zien tot welke knelpunten het beperkte aantal vergoede uren diëtetiek leiden. De voorbeelden betreffen verschillende diagnoses en verschillende leeftijden, zie de cirkeldiagrammen.

Diagnoses uit praktijkvoorbeelden

Diagnoses taartdiagram

 

Leeftijden uit praktijkvoorbeelden 

Leeftijden praktijkvoorbeelden NKD

 

Verhalen uit de praktijk

Lees de korte columns over de praktijk van alledag van diëtist Rian. Zij laat zien wat de kinderdiëtist doet en waarom 3 uur behandeling vaak te weinig is. 

Steunbetuigingen van andere zorgverleners

Het NKD ontving steunbetuigingen van andere zorgverleners* met hun motivatie waarom zij 3 uur diëtetiekbehandeling als te weinig ervaren. In onderstaande grafiek staan de redenen en het aantal keer dat de betreffende reden is genoemd.

Steunbetuigingen

* De steunbetuigingen kwamen van kinderartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, prelogopedisten, diëtisten 2e lijn, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedagogen, pedagogen/psychologen en verpleegkundig specialisten 2e lijn.