logo NVD

Vroegste opname meer uren kinderdiëtetiek in basispakket van 2023

Met het NVD-netwerk kinderdiëtisten strijden we om de kinderdiëtetiek in de basisverzekering te verruimen in de aanspraak. Die staat nu op maar 180 minuten en dat is vaak veel te weinig. Daar waar andere professies bij kinderen door kunnen behandelen kan dat bij de kinderdiëtetiek (nog) niet. Vanuit de politiek is er al meegekeken en is casuïstiek getoond. Iedereen is het erover eens: dat moet anders. Dat was in februari dit jaar en toen kwam Corona. Nu richten we ons weer op en gaan we verder waar we gebleven waren.

Wat er moet gebeuren is dat er wetenschappelijk bewijs aangeleverd moet worden wat aantoont dat kinderdiëtetiek helpt en dat het kosten verderop in de zorglijn bespaard. Dit moet, omdat de basisverzekering alleen wetenschappelijk onderbouwde prestaties uitbetaalt. Zodra dit bewijs aangeleverd is, gaat Zorginstituut Nederland (ZIN) kijken of het effectief genoeg is en zo ja een pakketadvies uitbrengen. Dit moet weer getoetst worden bij partijen en als dat positief is, stelt ZIN een advies op waarbij ook gekeken wordt naar de kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. Dit is een vastgelegde procedure, met een aantal contactmomenten met partijen betrokken bij de indicatie(s) en de wetenschappelijke adviesraad en adviescommissie Pakket. Dit traject duurt zeker een half jaar. Willen we de aanspraak in 2022 in het pakket krijgen, moet dit voor 1 maart 2021 af zijn. Dat gaan we helaas niet redden. Als alles positief uitpakt, is de vroegste opname in het basispakket in 2023. En daar gaan we voor!