logo NVD

VWS: probleem kinderdiëtetiek wordt erkend

 

Op 9 maart was het zover; twee diëtisten van het Netwerk Kinderdiëtisten, Ingrid Mimpen en Dirkje van Asselt gingen samen met onze beleidsmedewerker Wendy Vlijter naar het ministerie van VWS om te praten over het dossier 'meer uren kinderdiëtetiek'. Ook het Zorg instituut Nederland was aanwezig bij dit overleg.

Na een uitgebreide voorbereiding is het ons gelukt om de noodzaak van meer uren kinderdietetiek goed over te brengen. We hebben laten zien dat andere paramedische beroepsgroepen wel meer uren hebben in het basispakket en dat diëtisten slechts 3 uur per jaar hebben. De totstandkoming van deze uren was destijds een politieke keuze en daar hebben wij nu helaas mee te dealen.

Kinderen zijn kwetsbaar
Drie uur is voor volwassenen al niet voldoende, laat staan voor kinderen. Dit is een kwetsbare groep waar meer tijd en aandacht voor nodig is om een goede behandeling te kunnen geven. Het staken van de behandeling omdat de uren op zijn, zorgt voor gebrek aan continuering. Het jaar erop wordt dan weer een nieuwe dieetbehandeling gestart (als men dan al terugkomt) waarbij de situatie verslechterd kan zijn. Het kind kan dan ook al terecht gekomen zijn in de (duurdere) tweedelijnszorg; dit betekent nieuwe zorgverleners en het bestaande behandelplan vanuit de eerste lijn wordt niet voortgezet. Dat is niet efficiënt en niet prettig voor het kind.

Een kind is nog in ontwikkeling. Dit vraag juist om continue bijstelling van de behandeling (op grond van groei, ontwikkeling maar ook op gebied van communicatie richting ouder en kind). Gedragsverandering kost tijd. Zowel de directe omgeving (ouders/verzorgers) als het kind moeten nauw betrokken worden bij de behandeling, net als de specialist en behandelaars om het kind heen.

Met meer uren kinderdietetiek kunnen we goede kwalitatieve zorg borgen, biedt de dietist ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en voorkomen we onnodige dure zorg.

Begrip voor het probleem

We hebben onze boodschap helder overgebracht en de oproep werd begrepen en ondersteund. Wij gaan met het Zorginstituut Nederland (ZIN) binnenkort verder praten over de bewijslast. Dit is van essentieel belang omdat het ZIN advies geeft aan de Minister van VWS over de invulling van het basispakket. Een positief advies voor uitbreiding van de uren kan alleen als er voldoende bewijslast is (qua effectiviteit, kostenbesparing). Dus dat wordt ons volgende doel.

ZIN heeft ons meegegeven waar de focus op moet liggen qua bewijslast en is bereid om in een volgend verkennend gesprek te kijken of deze bewijslast kans van slagen heeft. Het feit dat zij daarin mee willen denken is positief!

Kortom: erkenning van het probleem is er. Nu gaat de NKD met ons de stap zetten om bewijslast te verzamelen voor ZIN. Dit kost tijd, energie en aandacht. Maar we staan waar we voor staan, dus we gaan door met onze missie: “ meer uren dieetadvisering voor kinderen: geen luxe maar noodzaak”.

We houden je uiteraard op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Zie het dossier meer uren kinderdiëtetiek en de factsheet.

 

 

< Terug naar NVD Nieuws van 31 maart 2020