logo NVD

Dossier zorgovereenkomsten diëtetiek

De eerste zorgovereenkomsten voor 2020 komen weer binnen. Het kost veel tijd om die allemaal door te nemen en wij begrijpen dat jij deze tijd liever aan je cliënt besteedt. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van de overeenkomsten die bij ons binnen zijn. Waar leggen de zorgverzekeraars de nadruk op, wat valt op aan de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? 


Gesprekken zorgverzekeraars
Het nieuwe inkoopbeleid van de zorgverzekeraars heeft invloed op de zorgovereenkomsten. De NVD is daarom met alle (grote) zorgverzekeraars in gesprek gegaan en nam hierbij diëtisten uit de praktijk mee. In deze gesprekken maken we de zorgverzekeraars duidelijk maken wat beleid voor impact kan hebben op de praktijk.

Lees hier wat hebben wij al besproken hebben met de zorgverzekeraar

 

Nieuwe zorgovereenkomsten extramurale diëtetiek
Er zijn al enkele zorgovereenkomsten van zorgverzekeraars bekend gemaakt. De eerste was van Menzis. Met een aangekondigde tariefsverhoging van 15%. Dat was mooi nieuws en deelden wij dan ook graag met jullie.
Wij hebben een overzicht in excel gemaakt:

De NVD krijgt geen tarieven te zien van de zorgverzekeraars, maar de tarieven die wij via andere kanalen binnen krijgen hebben wij in bovenstaand overzicht gezet. Het document wordt aangepast als er meer informatie beschikbaar is.

De NVD is niet aansprakelijk voor eventuele (type)fouten in dit document en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Dilemma’s bij tekenen overeenkomsten

 

Vergoedingen 2020


Nieuwsberichten

 

Achtergrondinformatie

Meldpunt logo 

Dit meldpunt is bedoeld om als diëtist je ervaringen met zorgverzekeraars te delen met de NVD. Wij gebruiken deze ervaringen om een beter beeld te krijgen van eventuele knelpunten. Deze informatie gebruiken we in onze gesprekken met de zorgverzekeraars.