logo NVD

Tarieven; wat mag en doet de NVD?

 

De NVD mag niet namens de diëtisten met de zorgverzekeraars onderhandelen over de tarieven. Het is volgens de mededingingswet namelijk verboden om collectief te onderhandelen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op.

De NVD mag wel praten over het tarief, dit doen we daarom ook veelvuldig. Bij elk overleg met de zorgverzekeraars staan de ontwikkeling en de hoogte van het tarief op de agenda en bespreken we de knelpunten voor de diëtist:

  • De kosten zijn niet meer op te brengen omdat de huur elk jaar stijgt.
  • De verzekeringen worden duurder.
  • De lonen van werknemers stijgen.
  • Er worden nieuwe eisen gesteld aan de praktijkvoering.
  • De casussen worden complexer en vragen om meer indirecte tijd die niet wordt vergoed.
  • De kosten voor levensonderhoud stijgen.

Dit betekent dat er onder de streep steeds minder over blijft.

Marktwerking zorg

In de diëtetiek gelden de zogenaamde vrije tarieven. Dit betekent dat de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit de hoogte van het tarief overlaten aan de markt. Theoretisch betekent dit dat de zorgverzekeraar en de zorgverlener in goed overleg het tarief bepalen. De praktijk is dat

zorgverzekeraars niet met individuele zorgverleners in gesprek gaan en eenzijdig het tarief vaststellen. Het is aan de zorgverlener om hiermee wel of niet akkoord te gaan. Volgens de verzekeraars werkt de markt zo. Zolang genoeg diëtisten de overeenkomsten tekenen, voldoet de zorgverzekeraar aan zijn zorgplicht. Er verandert pas iets als er collectief onderhandeld mag worden of als de diëtist collectief

mogen weigeren de contracten te tekenen. In deze ongelijkwaardige markt is er geen reden voor verzekeraars om de tarieven te verhogen. Vanuit mededingingsoogpunt mag de NVD de diëtist niet oproepen tot actie.

Paramedisch Platform Nederland

De lage tarieven gelden ook voor andere paramedici. De NVD werkt daarom samen met andere beroepsverenigingen voor paramedici, binnen het Paramedisch Platform Nederland (PPN).

september 2019