logo NVD

Wat leveren gesprekken met zorgverzekaars op?

 
Wij zitten vaak met zorgverzekeraars om de tafel om te praten over de tarieven en prestaties. We willen natuurlijk de beste vergoeding voor jou als diëtist. En we krijgen veel voor elkaar. We hebben de lijst van opvallende zaken in het dossier zorgovereenkomsten diëtetiek weer aangepast en aangevuld.

Hieronder vind je de belangrijkste zaken:

 • CZ heeft de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) ingekocht voor de gecontracteerden. Wij hebben in onze gesprekken gezegd dat dit een prestatie is die past binnen ‘de juiste zorg op de juiste plek.’ De dietist heeft de kennis en kunde om zonder verwijzing de patiënt te kunnen behandelen.
 • Doordat de NVD met CZ en Zilveren Kruis Achmea (ZKA) in gesprek is geweest, is het gelukt om de PREM-verplichtstelling voor 2020 los te laten.
 • VGZ heeft 3% indexatie toegepast. Ze wachten op de uitkomsten van het kostenonderzoek, maar ons tijdsbestedingsonderzoek en voorgaand kostenonderzoek maakten voor hen duidelijk dat indexatie het minimaal haalbare was voor dit moment.
 • ASR is nieuw voor de inkoop van paramedici zorg waaronder dietetiek. Door in gesprek te gaan met ASR is de conceptovereenkomst aangepast. Zo is de eis om een verklaring van een huisarts, medisch specialist of specialiste ouderengeneeskunde eruit gehaald. De voorwaarde dat er alleen geïndiceerd wordt als er sprake is van ‘een balans in de beloning van de kwaliteit, doelmatigheid en verzekerbaarheid is er ook uitgehaald. Nu worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd, zonder deze voorwaarde.
 • DSW: de meeste tarieven voor 2020 zijn met ongeveer 4% geïndexeerd. Ook is de betaaltermijn teruggebracht van 30 naar 10 werkdagen.
 • Caresq: heeft de ‘telefonische zitting’ ingekocht voor 2020. De NVD heeft Caresq gevraagd waarom een telefonische zitting (€13,50) ten opzichte van een reguliere zitting (€15, €20) letterlijk minder waard is. Dit past namelijk niet in het kader van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Een teleurstellende reactie was dat Caresq eerst de uitkomsten van de telefonische zitting afwacht en dat erna geëvalueerd gaat worden of het tarief realistisch is. Dit vanuit hun veronderstelling dat er mogelijk (te) veel geboekt zal worden op deze prestatie. Wij worden betrokken bij hun evaluatie.
 • Friesland: DTD wordt nieuw ingekocht.
 • Geen enkele zorgverzekeraar koopt de prestatie ‘meekijkconsult’ en ‘onderlinge dienstverlening’ in. De omschrijving wordt te breed en onduidelijk gevonden en de zorgverzekeraars weten niet of het tarief realistisch en haalbaar is. 

 

Waarover zijn we nu in gesprek?

Begin januari start een groot aantal zorgverzekeraars met de aanloop naar een nieuw inkoopbeleid. Ook hier wordt de NVD bij betrokken. 
Wat wij hierbij graag van de zorgverzekeraars willen weten:

 • Welke visie hebben de zorgverzekeraars?
 • Welke speerpunten komen er?
 • Hoe ziet het proces eruit richting nieuwe overeenkomsten?

 

Wat wij belangrijk vinden om aan de zorgverzekeraars mee te geven:

 • Hoe ziet de NVD namens de leden de rol van de diëtisten hierin en krijgen zij voldoende erkenning?
 • Hoe zien wij het liefst de vertaalslag naar de overeenkomsten diëtetiek? Welke prestaties zijn hierbij van belang?
 • Knelpunten vanuit de praktijk meegeven (zoals bijvoorbeeld declaratieproblemen).

 • Hoe worden de uitkomsten van het kostenonderzoek straks meegenomen etc?

Ook innovatievoorstellen die een bijdrage moeten leveren aan ‘zinnig zorg’ en ‘de juiste zorg op de juiste plek’ worden verder besproken met o.a. CZ en Menzis. Beide staan open om tot een mooie proeftuin te komen waarbij de diëtist zich kan profileren en positioneren en laat zien wat de meerwaarde is om op het juiste moment de dietist in te schakelen. Een paar enthousiaste CVO-leden zijn hierbij betrokken.


Waarover gaan we nog in gesprek?

 • Het voorkeursbeleid van VGZ met betrekking tot voedingspreparaten staat op de agenda, we zien graag dat zij dit loslaten.
 • De PREM wordt in 2020 opnieuw besproken gelet op de uitkomsten van de pilot 'Integratie PREM en Zorgkaart Nederland'.
 • Naast een passend uurtarief zetten wij ons op meer aanspraak op de aanvullende verzekering. Ook zetten wij ons in voor meer uren diëtetiek. Niet alleen bespreken we dit met de zorgverzekeraars, dit wordt op meerdere tafels besproken waaronder VWS.

 

Contactpersoon: Wendy Vlijter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

< Terug naar NVD Nieuws van 12 november 2019