logo NVD

Bestaat de diëtist over 10 jaar nog?

 

Zo opende Zilveren Kruis het gesprek. Hoezo dacht ik? Is er dan sprake van dat dit niet zo zou zijn? Waarom vragen ze dat? De insteek van het gesprek was het kostenonderzoek dat in maart uitkwam. Daarin staat dat de tarieven inderdaad aan de lage kant zijn, maar dat de productiviteit van de diëtist wel omhoog moet en daarmee ook de efficiency. Hoe gaan wij in de toekomst productiviteit, efficiency en doelmatigheid aantonen?

Alle gesprekken met zorgverzekeraars gaan met name hierover. De zorgverzekeraars willen eerst weten hoe we dat gaan doen, op welke termijn en dan gaan zij over de tarieven nadenken. 

Bij de totstandkoming van het kostprijsonderzoek is aan de beroepsverenigingen gevraagd om input te geven over kostenbesparing en productiviteitsverbetering. Daarvoor zijn punten aangeleverd en nu blijkt dat deze lijst niet helemaal is meegenomen in het kostprijsonderzoek. Gupta heeft een keuze gemaakt en is niet volledig geweest. We zijn dit versneld bij de zorgverzekeraars aan het neerleggen.


Diëtist levert geld op
We willen graag de samenwerking aangaan met de zorgverzekeraars op deze punten. We willen projectmatig laten zien dat we kosten kunnen besparen op de lange termijn, dat iedere euro aan de diëtist besteed later in de lijn geld oplevert. De gesprekken hiervoor lopen, concreet is er nog niets toegezegd of vastgesteld. Over de tarieven horen we weinig. Nu mogen ze dat ook niet communiceren met de NVD, we dringen er echter op aan om in ieder geval te indexeren voor het komende jaar.

 

De komende tijd staat in het teken van organisatiegraad en regionalisatie en het betaalbaar houden van de zorg. Voor iedereen is dat omdenken. Door met elkaar in gesprek te blijven worden er kleine stappen gezet.


Voor de diëtetiek is het van levensbelang dat we efficiency en doelmatigheid aantonen en voldoende de productiviteit kunnen waarborgen. We hebben jullie hierbij nodig en zullen regelmatig een beroep doen op de kennis en kunde uit de praktijk. Help ons door ons te mailen en je verhaal te vertellen. Alleen zo houden we de diëtetiek onder de aandacht. 

Karen Plantinga, beleidsmedewerker NVD

 

< Terug naar NVD Nieuws van 23 juni 2020