logo NVD

Nieuws

Kostprijsonderzoek paramedische zorg van start!

trans

Circa 120 diëtisten zijn via een steekproef geselecteerd voor deelname aan het kosten/kostprijsonderzoek paramedische zorg. De uitkomsten van dit onderzoek bieden beroepsgroepen en zorgverzekeraars de ingrediënten om tot passende tarieven voor paramedische zorg te komen.

Lees meer...

Eerste schrapsessie paramedie leidt tot 10 knelpunten

trans

Ruim 20 paramedische zorgverleners, waaronder diëtisten en de NVD, dachten gisteravond tijdens de eerste ‘schrapsessie’ na over het verminderen van onnodige administratieve taken. Het resultaat is een agenda met 10 knelpunten. 

Lees meer...

Individuele overeenkomst nodig voor leveren ketenzorg?

Kan een zorgverzekeraar een diëtist verplichten tot het tekenen van een individuele zorgovereenkomst om ketenzorg te mogen leveren? De NVD vroeg het een advocaat en het antwoord is: Ja, dat mag!

Lees meer...

Jaarcongres 'Leefstijl' op 5 november

Dinsdag 5 november, Rijtuigenloods in Amersfoort: de ALV met aansluitend het jaarcongres over leefstijl. Bezoek de plenaire sessies 'Vet belangrijk' en 'Hoe maken we Nederland gezonder?' en kies in 2 sessierondes uit 12 verschillende onderwerpen. Geaccrediteerd voor 2,5 punt.

Lees meer...

Cursus DTD in november 2019

Vanaf 1 september 2011 heeft elke diëtist de wettelijke bevoegdheid om patiënten en cliënten te behandelen zonder dat daar een verwijzing voor nodig is. Diëtisten die voor 1 juli 2012 zijn afgestudeerd hebben vaak nog een cursus nodig om de aantekening te krijgen in het KP.

Lees meer...