logo NVD

Nieuws

Alles begint bij voeding

Op 28 mei hebben wij een brief naar de informateur en onderhandelaars gestuurd. Hierin vragen wij om preventie en substitutie in het zorgstelsel hoog op de agenda te zetten. Wij vinden dat preventie en substitutie van zorg expliciet moet worden meegenomen in het te sluiten regeerakkoord, want de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk.

Lees meer...

NVD geeft input op Dialoognota Ouder Worden 2020 - 2040

Voeding speelt een cruciale rol bij vitaal ouder worden. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft input gegeven op de VWS Dialoognota Ouder Worden in 2020 – 2040.  In onze position paper geven we aan waarom voeding zo belangrijk is.

Ook beschrijven we de rol van diëtist, als adviseur, ondersteuner of zorgverlener in deze levensfase en hoe we samenwerking met alle partijen, maar vooral ouderen zelf, willen vormgeven de komende jaren.

Lees meer...

Wetenschappelijk onderzoek voor herstelzorg patiënten wenselijk, maar niet verplichtend

Patiënten die herstellen van COVID-19 en een beroep doen op de herstelzorgregeling, zijn niet verplicht om in het onderzoek dat naar de paramedische herstelzorg gedaan wordt, vragenlijsten in te vullen als zij dat niet kunnen of willen. Wel moeten patiënten ermee instemmen dat hun behandelgegevens, zoals standaard verzameld door hun behandelaar, anoniem worden gebruikt voor het onderzoek.

Lees meer...

Meld je aan voor de online ALV op 30 maart

We nodigen je van harte uit voor onze ALV op dinsdag 30 maart om 15.30. We gaan de begroting en het jaarplan 2021 bespreken en we vertellen je meer over het Visietraject ‘De diëtist in 2030’. Voor, tijdens en na de ALV zullen onze samenwerkingspartners zich presenteren met ontwikkelingen en nieuwe producten op het gebied van Diëtetiek.

Lees meer...

Zorg van de Toekomst is al begonnen

In ons position paper lees je onze beleidsaanbevelingen op de VWS-discussienota 'Zorg voor de Toekomst', waar de contouren voor toekomstig beleid worden geschetst. Als NVD zijn wij zelf al begonnen met het implementeren van preventie én het bijdragen aan substitutie van zorg: speerpunten van de NVD. We werken toe naar meer structurele samenwerkingen met verschillende organisaties. 

Lees meer...

Nieuwe richtlijn voor het uitwisselen van patiëntgegevens

Welke patiëntgegevens wisselen een arts en paramedicus met elkaar uit en op welk moment? Dit staat nu beschreven in de nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus). Deze richtlijn is afgeleid van de richtlijn Informatie-uitwisseling Huisarts en Specialist (HASP) die al uitgebreid wordt toegepast.

Lees meer...

Vertel ons verhaal met de NVD-mediaprijs

Om de impact van de diëtetiek en de rol van de diëtist in onze samenleving te onderstrepen, schrijft de NVD een mediaprijs uit van €15.000. Vanaf 1 december kunnen diëtisten, auteurs of mediamakers, of iedereen die onze missie ondersteunt, een voorstel indienen voor een boek, een documentaire, een film, een artikelen reeks, een digitaal platform, een app of een andere (audio) visuele, digitale  of tekstuele productie.

Lees meer...

NVD: maak diëtetiek integraal onderdeel bij behandeling, herstel en voorkoming van ziekten

Medische richtlijnen waarin wordt verwezen naar voeding moeten veel praktischer en concreter. Dat stellen wij in ons persbericht aan de vooravond van de Dag van de Diëtist. “Ondanks dat er steeds meer medische richtlijnen en zorgpaden komen die het belang van voeding voor de gezondheid en goed herstel ondersteunen, zien we dat het nog lang niet overal optimaal wordt ingezet of uitgevoerd'' stelt Bianca Rootsaert, directeur van de NVD. 

Lees meer...

Platform Voeding verbindt professionals in voeding

Platform Voeding Nederland is een samenwerkingsverband tussen 7 partijen, waaronder de NVD, met autoriteit op het gebied van voeding. Het platform is ontstaan vanuit de behoefte aan eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding richting (zorg)professionals. Het platform richt zich op het bevorderen van onderbouwde informatie, adviezen én scholing op het gebied van voeding, door samenwerking en afstemming.

Lees meer...

De NVD gaat samenwonen

Per 1 december verhuizen wij naar het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort, naast het Centraal Station. Dit ‘Huis’ is een open en toegankelijke ontmoetingsplek voor mensen en organisaties.

Lees meer...

Suikertaks niet de enige oplossing, maar wel invoeren

De suikertaks komt er niet. Althans niet nu. Dat schrijft staatsecretaris Blokhuis in zijn brief aan de kamer. Hij baseert zich daarbij op het advies van het RIVM. Hij refereert ook aan de afspraken die zijn gemaakt binnen het Preventie Akkoord waarbij de samenwerking met voedingsproducenten en retail al is ingezet en resultaat laat zien.

Lees meer...

Aanspraak herstelzorg na COVID-19 al per 18 juli

De tijdelijke aanspraak op paramedische herstelzorg na COVID-19 gaat per 18 juli in. Patiënten met ernstige gevolgen door COVID-19 kunnen 7 uur diëtetiek vergoed krijgen uit de basisverzekering. De aanspraak volgt op het advies van het Zorginstituut aan de minister, dat mede tot stand kwam door de onderbouwing die wij hiervoor in mei aanleverden. 

Lees meer...

Voedingsexperts publiceren visie op koolhydraten

Gevarieerd en gezond eten, minder calorieën en meer bewegen verbeteren de werking van insuline bij mensen met overgewicht. Deze nieuwe leefstijl moet iemand een leven lang vol kunnen houden. Dat zeggen professionals uit de wetenschap en de praktijk in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek dat 26 juni verschijnt. Zij geven daarin hun gezamenlijke visie op de relatie tussen koolhydraten en insulinegevoeligheid.

Lees meer...

Eisenpakket verbetering bewerkte voeding

Als NVD vinden wij, net als veel andere betrokken organisaties, dat er een nieuw systeem moet komen voor productverbetering van bewerkte voedingsmiddelen. Het is voor consumenten haast ondoenlijk om dagelijks niet te veel zout, verzadigd vet en suiker binnen te krijgen doordat er door toedoen van voedingsmiddelenbedrijven zo veel verwerkt zit in producten, juist ook in alledaagse producten.

Lees meer...

Diabetes Federatie kiest Bianca Rootsaert in bestuur

Persbericht - 20 mei 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) werd drs. Bianca Rootsaert gekozen tot nieuw bestuurslid. De NDF is de autonome koepelorganisatie die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt.

Lees meer...

Revalidatie na corona vraagt diëtistische benadering

Persbericht - 14 mei 2020

Voor herstel en revalidatie van Covid-19 patiënten is in veel gevallen intensieve begeleiding van een diëtist nodig. De huidige vergoeding voor diëtetiek vanuit de basisverzekering is niet genoeg en moet dan ook worden verruimd, vindt de NVD.

Lees meer...

Brandbrief ondervoeding bij ouderen

Op 20 maart hebben wij een brandbrief verstuurd naar verschillende (zorg)organisaties waarin we, samen met een twintigtal deskundigen op het gebied van voeding en beweging, aandacht vragen voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen.

Lees meer...

Rapport kostenonderzoek opgeleverd

In het midden van een ongekend zware crisis in Nederland als gevolg van het Coronavirus is het rapport Kostenonderzoek Paramedische Zorg opgeleverd. Het is een stuk waar we allemaal reikhalzend naar uit hebben gekeken, maar in de huidige context is dat ineens heel relatief geworden.

Lees meer...

Stop het sociale stigma rond obesitas!

Gewichtsstigma is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar tast ook mensen- en sociale rechten aan. En dat is onaanvaardbaar. Daarom onderschrijven wij het statement ‘Joint international consensus statement for ending stigma of obesity’.

Lees meer...

‘Niet elkaar uit het bootje duwen, maar samenwerken.’

trans

Dat is de oproep van Bianca Rootsaert, directeur NVD vandaag in Trouw. Ze schreef een opinieartikel als reactie op een artikel van 27 februari jl.

Lees meer...