logo NVD

Paramedici teleurgesteld over NZa-rapport

trans

Paramedische beroepsgroepen verenigd in het Paramedisch Platform Nederland (PPN) zijn teleurgesteld over het vandaag verschenen rapport “Monitor Paramedische zorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit met een overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018. De NZa komt tot een aantal aanbevelingen om de verstoorde relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverleners te herstellen, maar waagt zich niet aan het belangrijkste knelpunt: de hoogte van de tarieven die zorgverleners ontvangen.

Lees meer...

Cursus DTD in november 2019

trans

Vanaf 1 september 2011 heeft elke diëtist de wettelijke bevoegdheid om patiënten en cliënten te behandelen zonder dat daar een verwijzing van een arts aan ten grondslag ligt. Het ministerie van VWS stelt geen aanvullende eisen.

Lees meer...

PPN aan tafel met minister Bruins

trans

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN), waar de NVD deel van uitmaakt, heeft op 13 februari aan tafel gezeten met minister Bruno Bruins van VWS. Namens de NVD was Anja Evers aanwezig.

Lees meer...

Kennisagenda Diëtetiek aangeboden

trans

Op 5 december hebben we de kennisagenda diëtetiek aangeboden aan drs. M.C. Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS.

Lees meer...

NVD leden werkzaam in de Vrije Vestiging

Gegevens 20 februari 2018

 

NVD leden

Ben je werkzaam in de vrije vestiging en dan staat je naam in deze lijst. Zo niet, vul dan de praktijkgegevens in via Mijn NVD > Mijn werkgever > Werkgever toevoegen > Setting : 1e lijns praktijk of 1e lijns praktijk in loondienst en volg het programma. 

 

Niet-NVD leden

Ben je geen NVD lid maar heb je je wel opgegeven voor aansluiting bij het Klachtenloket Paramedici dan staan je gegevens hier.