logo NVD

Bestuurlijke afspraken getekend

trans

De overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en paramedische beroepsgroepen hebben bestuurlijke afspraken gemaakt voor de paramedische zorg. De afspraken vloeien voort uit de eerder gesloten hoofdlijnakkoorden.

Lees meer...

Bianca Rootsaert nieuwe directeur NVD

trans

Bianca Rootsaert is vanaf 1 juli 2019 de nieuwe directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Lees meer...

Gesprek met minister Bruins over tarieven

trans

Minister Bruins van VWS had woensdag 24 april een bestuurlijk overleg met het Paramedisch Platform Nederland (PPN), KNGF/SKF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

 

Lees meer...

Paramedici teleurgesteld over NZa-rapport

trans

Paramedische beroepsgroepen verenigd in het Paramedisch Platform Nederland (PPN) zijn teleurgesteld over het vandaag verschenen rapport “Monitor Paramedische zorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit met een overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018. De NZa komt tot een aantal aanbevelingen om de verstoorde relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverleners te herstellen, maar waagt zich niet aan het belangrijkste knelpunt: de hoogte van de tarieven die zorgverleners ontvangen.

Lees meer...

Cursus DTD in november 2019

trans

Vanaf 1 september 2011 heeft elke diëtist de wettelijke bevoegdheid om patiënten en cliënten te behandelen zonder dat daar een verwijzing van een arts aan ten grondslag ligt. Het ministerie van VWS stelt geen aanvullende eisen.

Lees meer...

NVD leden werkzaam in de Vrije Vestiging

Gegevens 20 februari 2018

 

NVD leden

Ben je werkzaam in de vrije vestiging en dan staat je naam in deze lijst. Zo niet, vul dan de praktijkgegevens in via Mijn NVD > Mijn werkgever > Werkgever toevoegen > Setting : 1e lijns praktijk of 1e lijns praktijk in loondienst en volg het programma. 

 

Niet-NVD leden

Ben je geen NVD lid maar heb je je wel opgegeven voor aansluiting bij het Klachtenloket Paramedici dan staan je gegevens hier.