logo NVD

Nieuws

WUR benoemt eerste hoogleraar diëtetiek in Nederland

Per 1 juni is Marian de van der Schueren benoemd tot buitengewoon hoogleraar Diëtetiek aan de Wageningen University & Research (WUR). Ze is daarmee de eerste hoogleraar Diëtetiek in Nederland. De NVD heeft de leerstoel geïnitieerd en gefinancierd en vindt deze van groot belang voor de ontwikkeling van de diëtetiek.

Lees meer...

Dossier: Coronavirus

In dit dossier beantwoorden wij alle vragen die we op dit moment hebben ontvangen. Elke dag verzorgen we een update van dit dossier op basis van jullie vragen en de laatste ontwikkelingen.

Lees meer...

Eisenpakket verbetering bewerkte voeding

Als NVD vinden wij, net als veel andere betrokken organisaties, dat er een nieuw systeem moet komen voor productverbetering van bewerkte voedingsmiddelen. Het is voor consumenten haast ondoenlijk om dagelijks niet te veel zout, verzadigd vet en suiker binnen te krijgen doordat er door toedoen van voedingsmiddelenbedrijven zo veel verwerkt zit in producten, juist ook in alledaagse producten.

Lees meer...

Diabetes Federatie kiest Bianca Rootsaert in bestuur

Persbericht - 20 mei 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) werd drs. Bianca Rootsaert gekozen tot nieuw bestuurslid. De NDF is de autonome koepelorganisatie die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt.

Lees meer...

Revalidatie na corona vraagt diëtistische benadering

Persbericht - 14 mei 2020

Voor herstel en revalidatie van Covid-19 patiënten is in veel gevallen intensieve begeleiding van een diëtist nodig. De huidige vergoeding voor diëtetiek vanuit de basisverzekering is niet genoeg en moet dan ook worden verruimd, vindt de NVD.

Lees meer...

Extra aandacht voor ondervoeding

De NVD zet zich tijdens deze coronacrisis samen met andere organisaties in voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. We brengen dit belangrijke onderwerp onder de aandacht van zorginstellingen, huisartspraktijken, andere zorgprofessionals en mantelzorgers. We hebben hiervoor een flyer en infographic ontwikkeld. 

Lees meer...

Brandbrief ondervoeding bij ouderen

Op 20 maart hebben wij een brandbrief verstuurd naar verschillende (zorg)organisaties waarin we, samen met een twintigtal deskundigen op het gebied van voeding en beweging, aandacht vragen voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen.

Lees meer...

Rapport kostenonderzoek opgeleverd

In het midden van een ongekend zware crisis in Nederland als gevolg van het Coronavirus is het rapport Kostenonderzoek Paramedische Zorg opgeleverd. Het is een stuk waar we allemaal reikhalzend naar uit hebben gekeken, maar in de huidige context is dat ineens heel relatief geworden.

Lees meer...

Diëtisten blijven aan het werk

De NVD roept haar leden op om solidair te zijn met elkaar en met de andere zorgverleners in het veld. We verwachten dat diëtisten waar mogelijk hun praktijken openhouden. 

Lees meer...

We gaan hard aan het werk voor jullie

trans

Beste diëtisten,

Vandaag zijn er nieuwe en vergaande maatregelen aangekondigd. Onze samenleving komt tot stilstand. De impact daarvan is groot, voor ons allen persoonlijk, maar ook voor het werk dat wij doen.

Lees meer...

Onze adviezen in het kort

Dit zijn onze adviezen in het kort. Voor aanvullende informatie verwijzen we naar informatie van het RIVM

Lees meer...

Stop het sociale stigma rond obesitas!

Gewichtsstigma is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar tast ook mensen- en sociale rechten aan. En dat is onaanvaardbaar. Daarom onderschrijven wij het statement ‘Joint international consensus statement for ending stigma of obesity’.

Lees meer...

‘Niet elkaar uit het bootje duwen, maar samenwerken.’

trans

Dat is de oproep van Bianca Rootsaert, directeur NVD vandaag in Trouw. Ze schreef een opinieartikel als reactie op een artikel van 27 februari jl.

Lees meer...

Wat te doen bij het coronavirus?

trans

Het coronavirus is nieuws van de dag en heeft inmiddels ook Nederland bereikt. We kunnen ons voorstellen dat je hierover vragen hebt. Wij volgen de overheid en het RIVM. Het RIVM bundelde informatie met antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast is er specifieke informatie voor professionals en ondernemers.

Lees meer...

Rapport kostprijsonderzoek vertraagd

trans

Op 28 januari was er een bestuurlijk overleg over het kostenonderzoek paramedische zorg eerstelijn waarbij wij, het ministerie van VWS, ZN, KNGF, EN, VvOCM, NVLF en NVH* aanwezig waren. Er is besloten om de resultaten van het onderzoek eerst goed met elkaar te bespreken aan de hand van de onderzoeksopdracht en de afspraken in het bestuurlijk akkoord.

Lees meer...

Minder administratie voor paramedici

trans

Tien concrete acties om de administratieve lasten van paramedici te verlichten. Dat is het resultaat van schrap- en verbetersessies in de paramedische zorg. Theo van der Bom, voorzitter van Paramedisch Platform Nederland (PPN), overhandigde mede namens de NVD de tien schrap- en verbeterpunten op 4 december 2019 aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport).

Lees meer...

Standpunt NVD

trans

De NVD heeft afgelopen week vragen ontvangen van het TV programma Radar. Mede ingegeven door een rapport van Foodwatch hebben ze een aantal vragen aan ons gesteld. De vragen gaan over sponsoring van commerciële partijen en de mogelijke invloed die dit heeft op ons inhoudelijke beleid.

Lees meer...

Individuele overeenkomst nodig voor leveren ketenzorg?

Kan een zorgverzekeraar een diëtist verplichten tot het tekenen van een individuele zorgovereenkomst om ketenzorg te mogen leveren? De NVD vroeg het een advocaat en het antwoord is: Ja, dat mag!

Lees meer...