logo NVD

'Paramedie kan drukke huisarts ontlasten’

trans
KNGF-voorzitter Guusje ter Horst heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) mede namens de NVD een brief gestuurd, waarin zij de huisartsen en hun beroepsvereniging aanbiedt om samen de ambities met betrekking tot zinnige en zuinige zorg te realiseren.

In recente berichtgeving en op basis van onderzoek onder de leden van huisartsenvereniging LHV, is gewaarschuwd voor te zware belasting van de huisarts. Door de plannen en ambities van het kabinet rond substitutie, voorzorg en preventie, waarin de huisarts een essentiële rol speelt, zal deze belasting alleen maar hoger worden. Dit blijkt ook uit het rapport van de door het ministerie van VWS ingestelde Taskforce: De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

 

Verbinden
Ter Horst daarover: ‘ik denk dan bijvoorbeeld aan het feit dat een heel groot deel van de bezoeken aan de huisarts gaat over klachten aan het bewegingsapparaat. Onderzoek van Nivel heeft dat uitgewezen. Voor dergelijke klachten kan een patiënt zonder verwijzing van de huisarts direct naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut is immers de specialist op het gebied van houding en bewegen. Daarmee staat de patiënt centraal, het kan het werk van huisartsen aanmerkelijk verlichten en het spaart de kosten van een consult uit. Zo kunnen alle paramedische disciplines praktische oplossingen aandragen om de druk op de huisarts te verlichten.

De brief van de paramedische beroepsorganisaties aan de LHV moet daarnaast worden gezien in het licht van de ambitie om de bestaande akkoorden medische specialistische zorg (ziekenhuizen), huisartsen, verpleegkundigen en paramedische zorg te verbinden en specifieke akkoorden op het gebied van sport en preventie af te sluiten.

De brief van KNGF-voorzitter Ter Horst aan de LHV werd mede ondertekend door NVD (Diëtisten), VvOCM (Oefentherapeuten), NVE (Ergotherapeuten), NVLF (Logopedisten), NVH (Huidtherapeuten), NVvP (Podotherapeuten).