logo NVD

PPN aan tafel met minister Bruins

trans

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN), waar de NVD deel van uitmaakt, heeft op 13 februari aan tafel gezeten met minister Bruno Bruins van VWS. Namens de NVD was Anja Evers aanwezig.

Tijdens deze kennismaking en bespreking stond het onderwerp: Juiste zorg op de juiste plek centraal. Zowel PPN als de minister zien het belang en de urgentie van goede afspraken waarmee we, in het vervolg op het vorige Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg, met elkaar op constructieve wijze verder kunnen werken.

We hebben van de gelegenheid gebruik kunnen maken om ook de zorgen van de beroepsgroepen specifiek onder de aandacht te brengen zoals: uitstroom uit de eerste lijn, onvoldoende vervullen van vacatures, beperkte aanspraken en tariefstelling. Bij de minister was gehoor voor het pleidooi van de PPN-partners. Binnen de nieuw te vormen afspraken voor paramedische zorg moeten de mogelijkheden tot verbetering van de arbeidsmarkt, vermindering van regeldruk en vormgeven aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’ geborgd worden.

PPN is er van overtuigd dat voor het slagen van de beweging en het vormgeven van ‘Juiste zorg op de juiste plek’ de inzet van paramedici cruciaal is. We waren blij met de positieve en constructieve houding van de minister om de positie van de paramedische zorg lokaal, regionaal en landelijk te versterken, om zorg voor de patiënt toegankelijk en dichtbij te houden. Op verzoek van de minister krijgt het overleg met PPN een vervolg.