logo NVD

Cursus DTD in november 2019

Zorgverzekeraars kunnen de wettelijke bevoegdheid niet van de diëtist afnemen. Wel hebben zij contracteervrijheid. Zij kunnen er voor kiezen om de behandeling van de diëtist uitsluitend te vergoeden als er een verwijzing van een arts aan vooraf gaat of eisen dat je de aantekening ‘direct toegankelijk’ (dt) hebt in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Om in aanmerking te komen voor de aantekening dt in het KP dien je een cursus te volgen. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het screeningsproces; Als diëtist besluit je of behandeling zinvol en veilig is voor een cliënt die zonder verwijzing komt. Je screent op zogenaamde rode vlaggen: symptomen van ziekten of aandoeningen die buiten het domein van de diëtist vallen. Bij een rode vlag adviseer je jouw cliënt eerst contact op te nemen met de huisarts. Daarnaast komen wet- en regelgeving, juridische aspecten, communicatie met cliënt en arts en verantwoordelijkheden en organisatorische aspecten rondom directe toegankelijkheid aan de orde.

Diëtisten die na 1 juli 2012 zijn afgestudeerd ontvangen automatisch deze aantekening in het KP, omdat directe toegankelijkheid onderdeel is van de initiële opleiding.

HAN VDO biedt deze cursus voor de laatste keer aan op 14 en 28 november 2019.