logo NVD

Individuele overeenkomst nodig voor leveren ketenzorg?

Kan een zorgverzekeraar een diëtist verplichten tot het tekenen van een individuele zorgovereenkomst om ketenzorg te mogen leveren? De NVD vroeg het een advocaat en het antwoord is: Ja, dat mag!

Ketenzorg is een specifieke variant in de zorg die je ook monodisciplinair kunt afnemen. Er geldt contractvrijheid en verzekeraars zijn niet verplicht om ketenzorg in te kopen, zolang ze maar aan hun zorgplicht voldoen.

Verzekeraars kunnen (minimale) eisen stellen aan het aanbieden van zorgovereenkomsten. CZ en Zilveren Kruis Achmea eisen dat diëtisten ook een individuele overeenkomst (monodisciplinair) met hen afsluiten, om ketenzorg te mogen aanbieden. De passage met deze eis is in de overeenkomst vooral informatief. Dit is juridisch houdbaar, maar kan onwenselijk zijn voor diëtisten.

Bekijk je overeenkomst ketenzorg

Hoe ziet jouw overeenkomst voor ketenzorg eruit? Staan hierin de minimale eisen aan jou als diëtist/ deelnemer aan de ketenzorg? Moet je eerst een individuele overeenkomst afsluiten? Kijk zelf goed naar je contract.

Besluit je zelf om geen individuele overeenkomst af te sluiten, dan moet je daarmee accepteren dat je mogelijk geen ketenzorg mag leveren.

De eis om een individuele overeenkomst te tekenen is dus niet in strijd met een wettelijke bepaling. We kunnen echter wel beargumenteren waarom deze onredelijk is.

Wordt vervolgd.