logo NVD

3. Financiële gevolgen

Update 3 april:

Gisteren hebben wij een NVD Nu verstuurd met FAQ's over regelingen voor diëtistenpraktijken
Je vindt er de antwoorden op de vragen die wij ontvingen na onze oproep in de NVD NU van de dag ervoor. 

Informatie rondom Corona verandert snel. We doen ons best om zoveel mogelijk informatie door te geven en te duiden. Het is echter mogelijk dat informatie snel verouderd of achterhaald blijkt. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

__________________________________________________________________________________


Declareren telefonische zitting
(prestatiecode 6005)

NZa heeft de belemmeringen voor zorgverlening op afstand, waaronder via de telefoon, tijdelijk weggenomen. Dat betekent dat de telefonische zitting ook gedeclareerd kan worden als er geen sprake is van een bestaande behandelrelatie. Een behandeltraject start normaal gesproken met de prestaties voor screening, intake en onderzoek. Het gaat hier alleen om telefonisch contact. 


Declareren individuele zitting diëtetiek (prestatiecode 6000)
Er zal ten tijde van het Coronavirus zo veel mogelijk face-to face contact vermeden moeten worden. De individuele zitting kun je gebruiken voor videobellen, zoom, skype etc. 

 

Terugval in patiënten

Eerder meldden we dat een diëtist cijfers gaat verzamelen over het aantal consulten dat zij gewoonlijk doet en de terugval nu. Een ander lid gaf ons de volgende tip: ''Ik heb een nieuw consult type aangemaakt “CORONA afzegging” met een afwijkende kleur, zo zie ik in 1 oogopslag in mijn agenda wat er door Corona is uitgevallen''. Wellicht kunnen deze gegevens later nog gebruikt worden.

De NVD is in overleg met VWS en zorgverzekeraars over de consequenties als deze maatregelen van langere duur zijn.

Continuïteit van praktijken

Mooi nieuws naar aanleiding van ons gesprek met VWS;

  • vanuit de zorgverzekeraars kunnen continuïteitsbijdragen ter beschikking worden gesteld aan praktijken. De brief van ZN die 25 maart aan zorgverleners is gestuurd, blijkt ook van toepassing op de paramedische zorg, zo begrepen wij vandaag uit het gesprek. De uitwerking hiervan door ZN volgt zo snel mogelijk. Het gaat op dit moment over gecontracteerde zorg. Aan diëtisten zonder contract, of deels zonder contract, wordt geadviseerd om gebruik te maken van de rijksmiddelen die worden ingezet voor ondernemingen en eventueel aanvullend een regeling treffen via de individuele zorgverzekeraars.
  • Zorgverzekeraars hebben daarnaast de intentie uitgesproken om ingediende declaraties veel sneller uit te betalen. Nadere uitwerking hiervan (hoeveel eerder) volgt nog. Dat zal gebeuren via een zg. ‘comfortbrief’. We blijven in gesprek met ze om dat goed uit te werken en laten jullie weten zodra er officiële stukken komen.

We hebben VWS en ZN bedankt voor dat er zo goed en snel wordt meegedacht. Dat is zo fijn. Zij zien continuering van praktijken en van noodzakelijke zorg als hoge prioriteit. Zorgondernemingen zijn niet zomaar ondernemingen, ze hebben een belangrijke maatschappelijke functie.

Noodregeling digitale zorg thuis

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19.

De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid.


Huur van praktijken
Er zijn zorgen en vragen over hoe er zal worden omgegaan met de huur van praktijken. Veel vastgoed in Nederland wordt beheerd door grote fondsen of grote particuliere beleggers. We zullen VWS en ZN verzoeken om op collectief niveau hierover gesprekken te voeren met eigenaren van vastgoed.

Werktijdverkorting en uitkeringen

De mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog. De Rijksoverheid heeft veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers opgesteld.