logo NVD

Nutri-score wordt - na aanpassing- het voedselkeuzelogo

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft vandaag gekozen voor voedselkeuzelogo Nutri-Score. Van de drie logo’s in Europa - Keyhole, Multiple traffic light en Nutri-Score – blijkt uit Nederlands consumentenonderzoek dat Nutri-Score het beste hielp om gezonde keuzes te maken. Het voedsellogo is onderdeel van de afspraken zoals vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord

 

De NVD merkt daarbij op dat de positie van laaggeletterden mogelijk niet voldoende is meegenomen in het onderzoek en heeft dat ook aangegeven bij VWS. Dit punt wordt meegenomen in het traject dat nu volgt.

VWS erkent dat de systematiek achter het beeldmerk op dit moment nog niet aansluit bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen en stelt daarom een onafhankelijke wetenschappelijke commissie in die samen met andere EU lidstaten het gesprek zal aangaan met Nutri-Score. Medio 2021 zou dit afgerond moeten zijn. Deze commissie gaat onderzoeken op welke manier de Nutri-Score-systematiek zoveel mogelijk kan aansluiten bij de voedingsrichtlijnen binnen de landen van de EU.

De NVD is blij dat VWS goed heeft geluisterd naar reacties vanuit de diëtetiek en de wetenschap. De gekozen oplossing geeft ruimte voor aanpassing en verbetering van de huidige Nutri-Score-systematiek. Bianca Rootsaert, directeur van de NVD: ‘Consumenten moeten er van kunnen uitgaan dat een voedsellogo aansluit bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Dubbele boodschappen scheppen alleen maar verwarring’. Op dit moment zorgt de systematiek ervoor dat er afwijkende beoordelingen zijn van producten als brood- en graanproducten, bewerkte groente, smeer- en bereidingsvetten en dranken. Zo zijn er witte broden en witte pasta’s die een Nutri-Socre A krijgen (= gezonde keuze) en plantaardige oliën een D (minder gezond).
Rootsaert: ‘het logo is bedoeld voor gezonde mensen. Bij mensen met een aandoening of een gezondheidsvraag moet voorkomen worden dat in de spreekkamer van de diëtist onnodige discussies gaan ontstaan. Die zijn niet in het belang van de consument of de patiënt. Het logo is wat ons betreft een goed hulpmiddel bij het streven naar een gezondere samenleving, maar geen dictaat aan allen. De diëtist en patiënt samen moeten veel op-maat-afwegingen maken en het logo kan daarbij helpen.’

Lees hier het volledige persbericht Nutri-Score wordt na aanpassing het voedselkeuzelogo voor Nederland.