logo NVD

Diëtisten blijven aan het werk

Daar waar dat kan zullen consulten zoveel mogelijk in aangepaste vorm plaatsvinden, via telefoon of videoconsult. Hiermee helpt de diëtist kwetsbare groepen te ondersteunen en andere zorgprofessionals als huisartsen en wijkverpleging te ontlasten voor wat betreft voedinggerelateerde vragen. Dit is ook het dringende verzoek van de huisartsen. Ouderen en chronische patiënten thuis moeten goed geholpen blijven worden. Diëtisten in de eerste lijn kunnen hun collega’s in de tweede lijn ontlasten door het overnemen van patiënten, die sneller dan normaal naar huis moeten of niet meer terecht kunnen op de poliklinieken. Samenwerking is nu belangrijker dan ooit tevoren. Als diëtisten spelen we een belangrijke rol, omdat voeding cruciaal is.

Over de financiering van andere vormen van consulten zijn we in gesprek met zorgverzekeraars. Voor diëtistische behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus, worden speciale voorzieningen getroffen. Verder moet er meer duidelijkheid komen over wat noodzakelijke zorg is. De impact op de financiële situatie van eerstelijns praktijken is enorm. Ook daarover zijn we met de andere (para)medische beroepsorganisaties in gesprek.