logo NVD

Extra aandacht voor ondervoeding

De NVD zet zich tijdens deze coronacrisis samen met andere organisaties in voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. Door de coronacrisis is immers een flink deel van de reguliere thuiszorg weggevallen, waardoor veel ouderen op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast neemt de eenzaamheid toe, omdat veel ouderen in isolatie zitten en geen of weinig bezoek meer (mogen) ontvangen. Er ontstaat een vergroot risico op ondervoeding bij met name kwetsbare ouderen. 

Ondervoeding zorgt ervoor dat mensen sneller ziek worden en dat het herstel na ziekte langer duurt. Ook het risico op valincidenten wordt groter. Met een brandbrief hebben we hier eerder aandacht voor gevraagd bij onder andere het ministerie van VWS, leden van de Tweede Kamer en diverse brache- en koepelorganisaties in de zorg. We gaan dat nog eens herhalen de komende weken.

We gaan dit belangrijke onderwerp onder de aandacht brengen van zorginstellingen, huisartspraktijken, andere zorgprofessionals en mantelzorgers. We hebben hiervoor onder andere een handige flyer en infographic ontwikkeld. Op de website goedgevoedouderworden.nl staan verschillende tests die ouderen zelf kunnen doen. De tests kunnen ook door een mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld.