logo NVD

Diabetes Federatie kiest Bianca Rootsaert in bestuur

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) werd drs. Bianca Rootsaert gekozen tot nieuw bestuurslid. De NDF is de autonome koepelorganisatie die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt.

 

Bianca Rootsaert is directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Zij heeft veel bestuurlijke ervaring en is bekend met de zorg, politiek en het belangenveld. Binnen het NDF-bestuur vertegenwoordigt ze het cluster van een aantal bij de federatie aangesloten beroepsgroepen, met name diëtisten, verpleegkundigen en apothekers. Rootsaert: ‘We staan in de zorg, maar ook als samenleving, voor grote uitdagingen om de kwaliteit en de uitkomsten van onze zorg te verbeteren, ook ten behoeve van een doelmatige inzet van de middelen. De NDF heeft de keuze gemaakt om die uitdaging aan te gaan door de komende vier jaar te focussen op het haalbaar en gangbaar maken van persoonsgerichte diabeteszorg en preventie. Dat is een keuze waar ik mij graag voor inzet. Juist ook om die persoonsgerichte zorg door de hele keten heen te realiseren. Ook in de voedingszorg, ook in de beweegzorg!’

 

Nederlandse Diabetes Federatie

De Nederlandse Diabetes Federatie is de koepel van het diabetesveld die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verbindt. Een alliantie van 37 partijen die samenwerken om de beste zorg en preventie binnen bereik te brengen van alle mensen met diabetes. Volgens de stand van de wetenschap en door de synergie van samenwerking.