logo NVD

Aanspraak herstelzorg na COVID-19 al per 18 juli

De tijdelijke aanspraak op paramedische herstelzorg na COVID-19 gaat per 18 juli in. De aanspraak volgt op het advies dat het Zorginstituut heeft uitgebracht aan de minister, dat mede tot stand kwam door de onderbouwing die wij hiervoor in mei aanleverden. 
Patiënten met ernstige gevolgen door COVID-19 kunnen 7 uur diëtetiek vergoed krijgen uit de basisverzekering. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Ruimere vergoeding paramedische herstelzorg
De vergoeding voor de paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19-infectie geldt voor maximaal 6 maanden vanaf de eerste behandeling. Het betreft maximaal 7 uur diëtetiek, 8 uur ergotherapie en 50 behandelsessies fysiotherapie/oefentherapie. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor onderlinge afstemming en coördinatie van de zorg. De medisch specialist of huisarts beoordeelt welke en hoeveel paramedische herstelzorg nodig is en verwijst de ex-COVID-patiënt door naar één of meer paramedische zorgverleners.
Met ingang van deze regeling vervallen andere aanspraken op diëtetiek voor de indicatie COVID-19. Een patiënt die hiervoor al in behandeling is kan overgaan naar deze nieuwe regeling en heeft dan recht op max 7 uur diëtetiek.

De bestaande algemene aanspraak op diëtetiek vervalt niet voor overige co-morbiditeit, die beïnvloed kan zijn door COVID-19 of de behandeling daarvoor, bijvoorbeeld ontregeling diabetes.

Voorwaarden voor vergoeding
Patiënten kunnen uitsluitend gebruikmaken van deze nieuwe tijdelijke vergoeding als zij gedurende de behandelperiode meewerken aan onderzoek om de effecten van de paramedische herstelzorg te monitoren. Het is belangrijk om de patiënt hierop te wijzen. Toestemming van de patiënt moet worden vastgelegd in het EPD. Ook moet je als behandelaar bereid zijn om mee te werken aan gegevensverzameling. Onderzoek en monitoring naar de effecten van de paramedische herstelzorg zijn belangrijk, omdat de aanspraak nu nog niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk zoals normaal gebruikelijk is. Afspraken over wat vastgelegd moet worden en hoe procedures verlopen, worden nog gemaakt.