logo NVD

NVD: maak diëtetiek integraal onderdeel bij behandeling, herstel en voorkoming van ziekten

Medische richtlijnen waarin wordt verwezen naar voeding moeten veel praktischer en concreter. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) aan de vooravond van de Dag van de Diëtist op zaterdag 19 september. “Ondanks dat er steeds meer medische richtlijnen en zorgpaden komen die het belang van voeding voor de gezondheid en goed herstel ondersteunen, zien we dat het nog lang niet overal optimaal wordt ingezet of uitgevoerd. Er wordt nog te vaak gekozen voor alleen medicatie of een medische behandeling.”, stelt Bianca Rootsaert, directeur van de NVD. “Voeding is een onmisbare schakel in de gezondheidszorg, niet alleen bij preventie, maar ook bij de behandeling en herstel en kwaliteit van leven. Naast preventie, voorkomen van zorg, is substitutie de grootste uitdaging de komende jaren, waarbij andere en goedkopere zorg kan worden ingezet om zwaardere zorg te vervangen of te vermijden.”

 

Diëtetiek speelt daarbij een cruciale rol. De diëtetiek is ondersteunend en voorwaardenscheppend, in sommige gevallen zelfs vervangend of preventief. Het is hét vak dat gaat over de balans tussen evidence- en pratice based werken. “De diëtist gaat niet alleen over voeding, maar juist ook over de complexe relatie tussen voeding en mens, die voor ieder mens uniek is. Het gaat om veel meer dan alleen maar gezond eten of een voedingstip hier en daar”, licht Rootsaert toe. “Meer aandacht voor een optimale voedingstoestand van mensen levert naast gezondheidswinst en kwaliteit van leven, ook enorme besparingen van de zorgkosten op.”

 

De NVD heeft alle (internationale) medische richtlijnen en zorgpaden waarin wordt verwezen naar voeding, voedingsrichtlijnen en dieetadviezen geïnventariseerd en bij elkaar gebracht. Rootsaert: “Het goede nieuws is dat het belang en effect van voeding op de gezondheid van mensen breed wordt gedeeld en ook in steeds meer medische richtlijnen terugkomt. Tegelijkertijd constateren we dat het in de praktijk lastig is om hier genoeg opvolging aan te geven. De patiënt wil graag een snelle oplossing en artsen hebben in de regel vaak te weinig tijd, kennis en ervaring om uitgebreid bij het belang van voeding stil te staan. Mede daardoor blijft de verwijzing naar de diëtist achter bij wat op grond van de richtlijnen zou moeten worden verondersteld.

 

Integrale aanpak nodig
Om het belang van voeding en diëtetiek beter onder de aandacht te brengen gaat de NVD de komende jaren nog meer werk maken van het vormgeven van een integrale aanpak. De beroepsvereniging zoekt actief de samenwerking met medisch specialisten, gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars en patiënten. “Daarbij moeten we ook zelf hard aan het werk”, zegt Rootsaert. “In het Nationale Preventieakkoord is voeding één van de belangrijke pijlers en ook in de miljoenennota wordt het belang van preventie nogmaals onderstreept. Maar in de reguliere zorg zijn we nog lang niet zo ver. Artsen weten ons onvoldoende te vinden en de kennis over de impact van voeding en diëtetiek ontbreekt. We moeten er als diëtisten voor zorgen onmisbaar te worden in elk behandelplan, in het belang van een gezonder Nederland. Voeding speelt een essentiële rol in preventie, maar ook binnen de behandeling en sneller herstel van een groot aantal medische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan ziekten als kanker, COPD, diabetes en apneu. Bij ondervoeding, die bij 1 op de 5 ouderen optreedt, is het zelfs van levensbelang. Het is onbegrijpelijk dat we in een land als Nederland ondervoeding bij ouderen niet hoog op de agenda hebben staan”, aldus Rootsaert.

Keer Diabetes om

De ambitie van de NVD sluit aan bij een groeiend aantal ontwikkelingen waarbij diëtisten samen met behandelaars en wetenschappelijk onderzoekers kijken naar de rol van voeding als substitutie van de reguliere behandeling, kortom voeding als een aanvullende of vervangende therapie. Er komen op dat terrein steeds meer best practices. Rootsaert: “Op het gebied van diabetes type 2 zie je goede resultaten. Behandeling op maat met aandacht voor voeding, beweging en ontspanning zorgt voor afname van het gewicht, waardoor bij sommige mensen medicijnen stap voor stap kunnen worden afgebouwd. Het zijn belangrijke initiatieven die eens te meer aantonen dat diëtetiek een prominente plek verdient in de gezondheidszorg. Niet alleen voordat mensen ziek worden, maar ook als ze het al zijn.”